Макао

Тази игра, произлизаща от Бакарат, е също позната като Макао или Мау-мау.

Постигнете постижения

 • Gamedesire - Активност на игровите чипове
 • Gamedesire - Richie Rich
 • Gamedesire - WordBox Go-getter

повече постижения »

Как да започнем игра?

 • Или кликни на бутонаИграй Сега отгоре или погледни отдолу и избери маса, на която искаш да играеш. Играта ще се отвори в нов прозорец.

60-секундни правила за БЪРЗО НАЧАЛО

Правила на играта за 60 секунди
 • Две тестета от карти, всяко с 54 карти (52 2 джокера).
 • Йерархията на картите няма значение.
 • В играта може да участват от 2 до 6 играча.
 • Всеки играч получава пет карти. След раздаването им, на масата се поставя една карта (с лице нагоре). Останалите карти се слагат обратно в обърнатия с лице надолу талон.
 • Първият по ред играч трябва да добави към талона карта от същата боя или стойност като обърнатата с лице нагоре карта.
 • Играчите имат право да поставят карти от същата боя или стойност като картата, изчистена от предходния играч. Ако даден играч няма възможност или не иска да сложи карта върху предходната, той трябва да изтегли първата карта от обърнатия с лице надолу талон. Ако тази карта съответства на боята или на стойността на предходната, той може да я постави на масата.
 • Ако даден играч има още карти от същата боя или стойност, той може да ги добави (всички или само някои от тях) към обърнатия с лице нагоре талон. Останалите карти могат да се играят в каквато и да било последователност.
 • Ако даден играч сложи 2, 3, 4, J, K или A (или няколко карти от една стойност), настъпват следните събития: 2 - следващият играч трябва да изтегли две карти от обърнатия с лице надолу талон, 3 - следващият играч трябва да изтегли три карти от обърнатия с лице надолу талон, 4 - следващият играч пропуска реда си, J – играчът, играл вале, може да промени стойността на изискваната карта (освен 2, 3, 4, J, K или A), K - ако картата е поп, следващият играч трябва да изтегли пет карти от обърнатия с лице надолу талон; ако картата е поп, предходният играч трябва да изтегли пет карти от обърнатия с лице надолу талон, A - играчът, поставил асо, може да промени боята на изискваната карта.
 • Целта на играта е да се изчистят всички карти.

повече информация: Правилата