Obchodní Podmínky

K vytvoření ligové místnosti musíte splňovat některé požadavky a přijmout tato pravidla:

1. Toto nastavení je POUZE pro ty, kteří spravují ligové místnosti mající webové stránky. Musíte býti majitelem (adminem) ligové místnosti, nejenom běžným členem či hráčem.

2. Tvorba místností je na našem osobním uvážení, můžeme povolit, či zamítnout kteroukoliv žádost bez dalšího odůvodnění.

3. Všechny žádosti jsou ručně přijímány či zamítány - tj. název místnosti, logo, url a popis. Žádost je posuzována jako celek, a pokud shledáme některou z těchto položek urážlivou/nevhodnou atp., žádost je zamítnuta. Vždycky můžete smazat svou zamítnutou žádost a vytvořit novou, upravenou.

4. Na stránkách ligy musí být na viditelném místě odkaz na http://www.gamedesire.com.

5. Vlastník ligy musí být registrovaným hráčem GameDesire nejméně týden, chce-li mít toto oprávnění.

6. Osoba, která podala žádost, se stává administrátorem místnosti.

7. Chcete-li mít přístup k administrátorské sekci po schválení místnosti, musíte se odhlásit a znovu přihlásit!

8. Neručíme za věčné trvání vytvořené místnosti ani za to, že se nezmění služby a pravidla.

9. Místnosti, které se nepoužívají, budou odstraněny.