Κανονισμοί


Δωμάτια Ομίλου - κανονισμός

Προσοχή! Στον παρακάτω κανονισμό η λέξη όμιλος έχει να κάνει με το γκρουπ παικτών που παίζουν στον όμιλο, με τα τουρνουά καθώς με τα ομαδικά παιχνίδια.

Για να δημιουργήσεις δωμάτιο για τον όμιλό σου, πρέπει να πληρείς ορισμένους όρους και να αποδεχτείς κάποιους κανονισμούς:

1. Αυτή η επιλογή προορίζεται ΜΟΝΟ για άτομα που ασχολούνται με ομίλους και αυτοί οι όμιλοι έχουν δικές τους σελίδες www. Πρέπει να είσαι διαχειριστής ομίλου και όχι απλός παίκτης για να χρησιμοποιείς αυτή την επιλογή.

2. Η δημιουργία δωματίου είναι δική μας αυθαίρετη απόφαση και μπορούμε να αποδεχτούμε ή απορρίψουμε κάθε πρόταση για οποιονδήποτε λόγο.

3. Όλες οι προτάσεις αποδέχονται/απορρίπτονται δια χειρός και κάθε μία εκλαμβάνεται ως σύνολο, αυτό αφορά την ονομασία του δωματίου, το logo, τη διεύθυνση της σελίδας και την περιγραφή. Η πρόταση εκλαμβάνεται ως σύνολο και εάν οποιοδήποτε από τα στοιχεία της θεωρήσουμε ότι είναι ακατάλληλο / μη αποδεκτό, θα απορριφθεί. Για να αλλάξεις την πρόταση δημιουργίας δωματίου, πρέπει να την διαγράψεις και να δημιουργήσεις καινούρια.

4. Η σελίδα www του ομίλου πρέπει να περιέχει σύνδεσμο στο σέρβις http://www.gamedesire.com

5. Ο κάτοχος του ομίλου, ο οποίος θέλει να έχει δωμάτιο πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο Σέρβις τουλάχιστον 7 ημέρες για να χρησιμοποιεί αυτή την επιλογή.

6. Το άτομο, το οποίο δήλωσε ότι θέλει να δημιουργήσει δωμάτιο, γίνεται διαχειριστής αυτού του δωματίου.

7. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι το δωμάτιο που θα δημιουργηθεί θα υπάρχει επ’ αόριστον, οπότε αυτοί οι κανονισμοί αποδοχής δωματίων μπορεί να αλλάξουν στο μέλλον.

8. Ένα άτομο δεν μπορεί να έχει παραπάνω από ένα δωμάτιο ανά παιχνίδι.

9. Τα δωμάτια που δεν χρησιμοποιούνται επί 30 ημέρες μπορεί να διαγραφούν.

10. Τα δημόσια δωμάτια προορίζονται για άτομα που δεν ανήκουν στους ομίλους, δεν επιτρέπεται σε αυτά η διεξαγωγή τουρνουά ομίλων, ματς τουρνουά καθώς και διεξαγωγή άλλης δραστηριότητας σχετικής με ομίλους. Οι παίκτες, οι οποίοι θέλουν να παίζουν σε δημόσια δωμάτια πρέπει να μπορούν να παίζουν ήσυχα, χωρίς πληροφορίες ομίλου που τους αφορούν.

11. Σε περίπτωση που η δραστηριότητα του ομίλου προκαλεί ενοχλήσεις στα δημόσια δωμάτια, που αφορούν κυρίως απρόσκλητο κάλεσμα νέων μελών, το δωμάτιο αυτού του ομίλου μπορεί να διαγραφεί.

12. Οι διαχειριστές των δωματίων ομίλων υποχρεούνται να τηρούν τους γενικούς όρους και κανονισμούς που αφορούν τους διαχειριστές και χρήστες του Σέρβις και κυρίως δεν επιτρέπεται να εισάγουν στα δωμάτια όρους, οι οποίοι δεν είναι συμβατοί με τους όρους του Σέρβις. Εάν η συμπεριφορά του διαχειριστή ή όλου του ομίλου παραβιάζει τους όρους του Σέρβις, το δωμάτιο ομίλου μπορεί να διαγραφεί.