چگونه امتیاز بگیریم

بازی کنید و امتیاز و نشان کسب کنید!

با برنده شدن در بازی ها، علاوه بر دریافت نشانهای افتخار، امتیازهای فعالیت کسب خواهید کرد.

ChiefLordAce

چرا ژتون بخرم؟

  • یک میلیونر مجازی بشوید
  • در بازی های سطح بالا بازی کنید تا با بهترین بازیکنان ما مقابله کنید
  • همان هیجان آشنای کازینو را تجربه کنید
  • لحظات هیجان انگیز و فراموش نشدنی در انتظار شما است

چرا بهتر است عضو وی آی پی بشوم؟

  • get 20% GameChips extra with every purchase of at least 100K
  • gain prestigious VIP sign for your login and profile

بشوید ACE!

شناخته شوند. GameDesire برای بازیکنان حرفه ای و وفادار به سایت، سیستم امتیاز دهی خاصی در نظر گرفته شده تا همیشه به عنوان بهترین اعضای سایت

بازی با ژتونها در میزهای مختلفامتیاز: 0
Gamedesire - بازی با ژتونها در میزهای مختلف
بازی با ژتونها در میزهای مختلف.
GamesBondامتیاز: 0
Gamedesire - GamesBond
شرکت در بازیهای مختلف.
Me, myself and Iامتیاز: 0
Gamedesire - Me, myself and I
تکمیل پروفایل بیشتر از 50% که این امتیاز در ابتدای هر ماه داده می شود.
True Blueامتیاز: 1
پوکر - True Blue
برنده شدن در مسابقات پوکر Sit&Go (با حداقل خرید ده هزار ژتون ورودی)
Go greenامتیاز: 30
انواع بیلیارد - Go green
برنده شدن در مسابقات رده بندی ماهانه بیلیارد.
Red Hotامتیاز: 1
انواع بیلیارد - Red Hot
برنده شدن در مسابقات بیلیارد S&G
Golden eyeامتیاز: 30
پوکر - Golden eye
برنده شدن در مسابقات رده بندی ماهانه پوکر
Quick Silverامتیاز: 10
انواع بیلیارد - Quick Silver
برنده شدن در مسابقات Pool 9.
Deep Purpleامتیاز: 10
پوکر - Deep Purple
برنده شدن در مسابقات از پیش تعیین شده پوکر (Poker events)
جک پات پوکرامتیاز: 5
پوکر - جک پات پوکر
برنده شدن جک پات
جک پات بینگوامتیاز: 5
بینگو - جک پات بینگو
برنده شدن جک پات در بازی بینگو
شاه خریدارانامتیاز: 3
پوکر - شاه خریداران
Rebuy king شدن در بازیهای از پیش تعیین شده پوکر.
تست کننده بتاامتیاز: 20
Gamedesire - تست کننده بتا
تست کردن بازیهای نسخه بتا
Games Celebrityامتیاز: 10
Gamedesire - Games Celebrity
تعداد بازدید بالا از پروفایل. این امتیاز در ابتدای هر ماه داده میشود.
Purple Starامتیاز: 50
پوکر - Purple Star
برنده شدن در تورنمنت های از پیش تعیین شده، دوبار در روز یا بیشتر. بازیهای فری رول محاسبه نمی شود.
Purple T-shirtامتیاز: 10
پوکر - Purple T-shirt
بازی کردن در تعداد حداقل پنج تورنمنت از پیش تعیین شده. بازیهای فری رول محاسبه نمی شوند.
Blue T-shirtامتیاز: 5
پوکر - Blue T-shirt
بازی کردن در حداقل 5 تورنمنت Sit&Go با حداقل خرید 10٬000 ژتون. بازیهای دو نفره و Double or Nothing محاسبه نمی شود.
Blue Starامتیاز: 10
پوکر - Blue Star
پیروزی در حداقل 3 تورنمنت Sit&Go با حداقل خرید 10٬000 ژتون. بازیهای دو نفره و Double or Nothing محاسبه نمی شود.
Champions Cupامتیاز: 30
پوکر - Champions Cup
پیروزی در مسابقات نهایی قهرمانی
Black T-shirtامتیاز: 5
پوکر - Black T-shirt
بازی در حداقل ده مسابقه پوکر دو نفره با حداقل خرید 50٬000 ژتون.
Black Starامتیاز: 10
پوکر - Black Star
پیروزی در حداقل پنج مسابقه پوکر دو نفره با حداقل خرید 50٬000 ژتون.
Bright T-shirtامتیاز: 10
پوکر - Bright T-shirt
شرکت در تورنمنت های مخصوص (Special Event)
Bright medalامتیاز: 50
پوکر - Bright medal
بدست آوردن رتبه های بالا در تورنمنت های مخصوص (Special Event)
Bright Starامتیاز: 1000
پوکر - Bright Star
بدست آوردن مقام اول در تورنمنت های مخصوص (Special Event)
New Year's Playerامتیاز: 50
پوکر - New Year's Player
شرکت در تورنمنت سال نو
New Year's Finalistامتیاز: 250
پوکر - New Year's Finalist
رسیدن به رتبه های بالا در تورنمنت سال نو.
New Year's Winnerامتیاز: 5000
پوکر - New Year's Winner
رسیدن به مقام اول در تورنمنت سال نو.
Slots Jackpotامتیاز: 5
Gamedesire - Slots Jackpot
برنده شدن جک پات در بازیهای Slot
Chiefامتیاز: 0
Gamedesire - Chief
رسیدن به وضعیت Chief
Lordامتیاز: 0
Gamedesire - Lord
رسیدن به وضعیت Lord
آسامتیاز: 0
Gamedesire - آس
رسیدن به وضعیت Ace
Video Poker Jackpotامتیاز: 5
Gamedesire - Video Poker Jackpot
جک پات در ویدئو پوکر
High Breakامتیاز: 2
انواع بیلیارد - High Break
Getting break of 100 or higher when playing snooker.
Maximum Breakامتیاز: 20
انواع بیلیارد - Maximum Break
Getting maximum possible break (147) in snooker.
Bad Beat Jackpotامتیاز: 200
پوکر - Bad Beat Jackpot
باختن یک دست در پوکر تگزاس هولدم زمانی که دست شما بسیار قوی باشد
Blackjack Jackpotامتیاز: 5
Gamedesire - Blackjack Jackpot
برنده شدن جک پات در Blackjack
GameDesire Slayerامتیاز: 20
Gamedesire - GameDesire Slayer
بازیکنی که در بازیهای مخصوص کارمندان سایت برنده شود
Welcome to MoneyLandامتیاز: 2
پوکر - Welcome to MoneyLand
بازی کردن اولین دست پوکر پس از ثبت نام.
First Victoryامتیاز: 2
پوکر - First Victory
برنده شدن در اولین دست پوکر.
First Battleامتیاز: 2
پوکر - First Battle
شرکت در اولین تورنمنت پوکر.
Got it!امتیاز: 5
پوکر - Got it!
به پایان رساندن یک تورنمنت از پیش تعیین شده با هر جایزه.
Bubble boyامتیاز: 20
پوکر - Bubble boy
اولین باری که یک تورنمنت را طوری به پایان برسانید که دقیقا نفر بعد از شما یک جایزه برده باشد.
DareDevilامتیاز: 2
پوکر - DareDevil
پیروزی در اولین دست پوکر که با all in قبل از رو شدن کارتها شروع شود.
Big Potامتیاز: 2
پوکر - Big Pot
اولین پیروزی در یک دست پوکر با بیش از 5000 ژتون.
بقیه
Richie Richامتیاز: 2
Gamedesire - Richie Rich
رسیدن میزان ژتونها به 10٬000 برای اولین بار.
بقیه
Tourney Guruامتیاز: 5
پوکر - Tourney Guru
بازی در 10 تورنمنت از پیش تعیین شده.
بقیه
Tourney Bot (Sit&go)امتیاز: 2
پوکر - Tourney Bot (Sit&go)
بازی در ده تورنمنت Sit&Go به جز دو نفره ها.
بقیه
Tourney Bot (Heads' up)امتیاز: 2
پوکر - Tourney Bot (Heads' up)
بازی در ده تورنمنت دو نفره.
بقیه
Pokerholicامتیاز: 2
پوکر - Pokerholic
بازی در 15 دست پوکر.
بقیه
Loyal Playerامتیاز: 20
Gamedesire - Loyal Player
بازیکن فعال در یک سال
بقیه

صفحه: 5

1