תנאי השירותכדי לצור חדר ליגה, עליך לעמוד בכמה תנאים ולקבל חוקים אלו:

1. תכונה זו מיועדת עבור אנשים המנהלים משחקי ליגה בלבד המנהלים דפי אינטרנט. עליך להיות בעל הליגה הממשי (מנהל), ולא רק חבר או שחקן רגיל.

2. יצירת החדרים תתבצע על פי שיקול דעתו בלבד וזוהי זכותנו לקבל או לדחות כל בקשה מבלי הודעה או הסבר.

3. כל הבקשות יתקבלו ידנית או יידחו, הדבר כולל את שם החדק, לוגו, כתובת URL וכדומה. הבקשה תטופל בשלמותה ואם נמצא את אחד ממרכיבים אלו כפוגעני/בלתי רצוי וכדומה, בקשתך תדחה. תמיד תוכל למחוק את בקשתך שנדחתה ולצור בקשה חדשה, או לתקן בקשה קיימת.

4. צריך להיות קישור אל האתר http://www.gamedesire.comבאזור גלוי של דף הבית של הליגה..

5. בעל הליגה צריך להיות שחקן רשום באתר GameDesire למשך שבוע לפחות על מנת שיוכל להשתמש באפשרות זו.

6. האדם אשר הגיש את הבקשה, ייהפך למנהל החדר.

7. על מנת לקבל גישה לאזור ההנהלה לאחר אישור החדר, עליך לבצע יציאה וכניסה שוב!

8. לאחר יצירת החדר ואישורו, איננו ערבים לקיומו המתמשך של החדר. כמו כן, איננו ערבים לכך שהשירות וחוקיו יישארו ללא שינוי.

9. חדרים שאינם בשימוש יוסרו.