Syarat Perkhidmatan

Untuk mencipta ruangan kumpulan, anda perlu memenuhi syarat tertentu dan menerima peraturan-peraturan yang berikut:

1. Ciri-ciri ini adalah HANYA untuk orang yang mengendalikan permainan kumpulan yang mempunyai laman web. Anda perlu menjadi pemilik kumpulan yang sebenar (Admin), bukan hanya ahli atau pemain biasa.

2. Penciptaan ruangan adalah di bawah kawalan kami dan kami boleh menerima atau menolak sebarang permohonan tanpa notis atau penjelasan.

3. Semua permohonan termasuk nama ruangan, logo, url dan penjelasan adalah diterima atau ditolak secara manual. Permohonan akan dilayan secara keseluruhan dan jika kami mendapati bahawa terdapat sebarang elemen yang tidak diingini, permohonan akan ditolak. Anda boleh sentiasa membatalkan permohonan yang ditolak dan mencipta permohonan baru yang telah dibetulkan.

4. Ia mesti mempunyai pautan ke http://www.gamedesire.com dalam kawasan kelihatan laman web rumah kumpulan.

5. Pemilik kumpulan sepatutnya mendaftar GameDesire pemain perlu mendaftar sekurang-kurangnya satu minggu untuk memenuhi pilihan ini.

6. Orang yang telah menghantar permohonan, menjadi admin ruangan.

7. Untuk mendapat pengeksesan ke seksyen administrator selepas ruangan anda diterima, anda perlu log keluar dan log masuk semula!

8. Apabila telah dicipta dan diterima, kami tidak menjamin ruangan dikekalkan serta tidak menjamin bahawa perkhidmatan dan peraturan perkhidmatan kekal tidak bertukar.

9. Ruangan yang tidak digunakan akan dipindahkan.