Terms of ServiceFor å opprette ligarom, må du møte noen forlangende og akseptere disse reglene:

1. Denne egenskapen er BARE for personer som leder spilleliga med webbsteder . Du må være den aktuelle eieren (admin), og ikke bare et vanlig medlem eller spiller.

2. Oppsetting av rom er vår avgjørelse og vi kan akseptere eller avslå uten meddelelse eller begrunning.

3. Alle forspørsler blir manuelt akseptert eller avslått; dette inkluderer romnavn, logo, URL og beskrivelse. Forespørselen blir behandlet som en helhet og hvis vi finner at noen av disse elementene er krenkende eller uønsket osv... blir forespørselen avslått. Du kan alltids fjerne din avslåtte forespørsel og lage en ny korrigert versjon.

4. Det må være en link til http://www.gamedesire.com på et synlig område på ligaens hjemmeside.

5. Ligaeieren må være registrert GameDesire'spilleren i minst en uke for å muliggjøre dette valget.

6. Den personen som sendte inn forespørselen blir rommets admin.

7. For å få tilgang til administrasjonsseksjonen etter at rommet ditt har blitt akseptert, må du først logge ut og dernest logge inn igjen!

8. Når rommet har blitt opprettet og akseptert, kan vi ikke garantere rommet evige eksistens; vi kan heller ikke garantere at servicen og dens regler forblir uforandret.

9. Rom som ikke blir brukt blir fjernet.