Regulamin


Pokoje Ligowe - regulamin

Uwaga! W poniższym regulaminie słowo liga oznacza zarówno grupę graczy rozgrywającą rozgrywki ligowe, rozgrywki turniejowe jak też zwykłe rozgrywki towarzyskie.

Aby utworzyć pokój ligowy dla swojej ligi, musisz spełniać kilka warunków i zaakceptować poniższe zasady:

1. Ta opcja jest przeznaczona TYLKO dla ludzi, którzy zarządzają ligami i ligi te mają swoje strony www. Musisz być właścicielem/adminem ligi, a nie jej zwykłym graczem, aby skorzystać z tej opcji.

2. Utworzenie pokoju to nasza arbitralna decyzja i możemy zaakceptować lub odrzucić każdą propozycję z jakichkolwiek względów.

3. Wszystkie propozycje są ręcznie akceptowane/odrzucane i każda jest traktowana jako całość, dotyczy to nazwy pokoju, logo, adresu strony www i opisu. Propozycja jest traktowana jako całość i jeśli którykolwiek z jej elementów uznamy za nieodpowiedni/nie do zaakceptowania, jest odrzucana. Aby skorygować swoją propozycję utworzenia pokoju, musisz ją usunąć i stworzyć nową.

4. Strona www ligi musi zawierać link do serwisu http://www.gamedesire.com

5. Właściciel ligi, która chce mieć pokój musi być zarejestrowany w Serwisie co najmniej od 7 dni aby skorzystać z tej opcji.

6. Osoba, która zgłosiła chęć założenia pokoju, zostaje adminem tego pokoju.

7. Nie możemy zagwarantować, że pokój raz utworzony będzie istniał w nieskończoność, także niniejsze reguły przyznawania pokojów mogą ulec zmianie w przyszłości.

8. Jedna osoba nie może mieć więcej niż jednego pokoju na grę.

9. Pokoje nie używane przez 30 dni mogą zostać usunięte.

10. Pokoje publiczne przeznaczone są dla osób nie zrzeszonych w ligach, niedozwolone jest rozgrywanie w nich turniejów ligowych, meczy turniejowych oraz prowadzenia innej działalności związanej z ligami. Gracze, którzy chcą grać w pokojach publicznych powinni mieć możliwość spokojnej gry, nie zakłócanej informacjami ligowymi, które ich nie dotyczą.

11. W przypadku, gdy działalność ligi spowoduje zakłócenia w pokojach publicznych, polegające w szczególności na nachalnej rekrutacji nowych członków, pokój tej ligi może zostać usunięty.

12. Admini pokojów ligowych są zobowiązani do przestrzegania ogólnych zasad i regulaminów obowiązujących adminów i użytkowników Serwisu, w szczególności nie jest dopuszczalne, aby wprowadzali w swoich pokojach zasady, które stoją w sprzeczności z zasadami obowiązującymi w Serwisie. Jeżeli zachowanie admina lub całej ligi będzie naruszać zasady Serwisu, pokój ligowy może zostać usunięty.