Jak grać w Słowotok - zasady gry

Słowotok
Gry Online - Słowotok

2 graczy online!

Zasady ogólne

Plansza

Plansza do gry ma wymiary 5x5 pól, na polach tych komputer układa litery, w grze może uczestniczyć do czterech graczy jednocześnie. Po rozpoczęciu gry komputer losuje 25 liter i układa je w przypadkowy sposób na planszy. Na przecięciu linii łączących litery po przekątnej umieszczane są premie punktowe. Wartość każdej z premii uzależniona jest od sąsiadujących z nią liter i równa jest wartości premiowej tej litery, u której ta wartość jest najwyższa. Wartości premiowe poszczególnych liter są następujące:


   A E I N O R S T W Z
   C D K P Y
   J L M U
   Ą B Ę G H Ł
   Ć F Ń Ó Ś Ź Ż


W każdej kolejce zadaniem gracza jest znalezienie co najmniej dwuliterowego słowa składającego się z sąsiadujących ze sobą liter. Zaczynając od dowolnego pola gracz łączy je linią z sąsiednimi, nie może jednak ułożyć wyrazu wykorzystującego dwukrotnie to samo pole, a linia łącząca litery w słowo nie może przecinać samej siebie. Za każdą literę wchodzącą w skład ułożonego słowa gracz otrzymuje jeden punkt. Dodatkowe punkty można zdobyć łącząc litery, które sąsiadują ze sobą po skosie, dzięki temu gracz zdobywa premie punktowe znajdujące się pomiędzy nimi.
Rozgrywka składa się z 30 kolejek, w każdej z kolejek gracz może ułożyć słowo lub spasować. Można również dokonać losowej zmiany położenia liter na planszy poprzez wybranie opcji „Przesortuj” (klawisz F3). Z opcji tej gracz może skorzystać maksymalnie trzy razy w ciągu rozgrywki. Liczba kolejek jaka pozostała do końca gry wyświetlana jest pod planszą z literami.
W momencie gdy gracz skończy układać słowo, wybiera opcję „OK” (lub wciska klawisz F2) , a przeciwnik lub przeciwnicy mają możliwość bądź zaakceptować je, bądź sprawdzić jego zgodność z listą słów znajdujących się w słowniku. Dokonuje się tego wybierając odpowiednio z menu pozycje „Akceptuj” lub „Sprawdź”. Opcje te dostępne są także z klawiatury: „Akceptuj” – klawisz F2, „Sprawdź” – klawisz F3. Jeżeli wszyscy przeciwnicy wybiorą opcję „Akceptuj”, ułożone słowo zostanie uznane za poprawne niezależnie od tego, czy znajduje się w słowniku. Jeżeli którykolwiek z przeciwników wybierze opcję „Sprawdź”, a zakwestionowanego słowa nie ma w słowniku, gracz nie zdobywa punktów. Jeżeli przed upływem 10 sekund od wciśnięcia przycisku „OK” wszyscy przeciwnicy nie wybiorą opcji „Akceptuj”, słowo jest automatycznie sprawdzane w słowniku, tak jakby została wybrana opcja „Sprawdź”.

Jeśli słowo znajduje się w słowniku lub zostanie zaakceptowane przez przeciwnika, litery wchodzące w skład tego słowa zastępowane są przez komputer nowymi.

Cofanie ruchu

Gracz, który ułożył słowo i wybrał opcję „OK”, ma w ciągu 10 sekund możliwość wybrania opcji „Cofnij” (klawisz F2). Każdy z przeciwników może wtedy zdecydować czy wyraża zgodę na cofnięcie ostatniego ruchu czy też nie. Jeżeli wszyscy przeciwnicy wyrażą zgodę, gracz, który prosił o cofnięcie ruchu ma możliwość wykonania swojego ruchu jeszcze raz.

Losowa zmiana ułożenia liter na planszy

Każdy gracz może skorzystać z opcji powodującej losową zmianę położenia liter na planszy wybierając opcję „Przesortuj” (klawisz F3). Z opcji tej gracz może skorzystać maksymalnie trzy razy w ciągu rozgrywki.

Pas

Każdy gracz ma możliwość zrezygnowania z ruchu wybierając opcję „Pas” (klawisz F4), jeśli jednak wszyscy gracze spasują 2 razy w dwóch kolejnych kolejkach, gra kończy się. Jeżeli gra toczy się z włączonym limitem czasu na ruch, gracz który nie ułoży słowa i nie wybierze opcji „OK” przed upływem tego limitu traktowany jest tak, jakby spasował.

Dozwolone słowa

Dozwolone są słowa znajdujące się w słownikach języka polskiego oraz ich poprawne formy gramatyczne, z wyjątkiem słów zaczynających się od wielkiej litery, skrótów, przedrostków lub przyrostków, oraz słów wymagających użycia apostrofu lub łącznika. Lista słów dozwolonych znajduje się w słowniku prowadzonym dla gier słownych dostępnych w naszym serwisie.

Gra kończy się gdy:

wyczerpany został limit kolejek,
wszyscy gracze spasują dwa razy w dwóch kolejnych kolejkach,
wszyscy gracze przekroczą czas na grę.

Zwycięzcą zostaje ten z graczy, który zdobył najwięcej punktów.