Podmienky používania

Na vytvorenie ligovej miestnosti musíte spĺňať niektoré požiadavky a zaviazať sa dodržiavať nasledujúce pravidlá:

1. Táto možnosť je IBA pre ľudí, ktorí riadia ligy s vlastnou webstránkou. Musíte byť správca ligy, nestačí byť radový člen či hráč.

2. Vytvorenie miestnosti závisí od nášho posúdenia a môžme akceptovať alebo zamietnúť každú požiadavku bez vysvetlenia.

3. Každú žiadosť príjmeme, alebo zamietnutneme. Každá musí obsahovať názov miestnosti, logo, URL a opis miestnosti. Požiadavka je posudzovaná ako celok a ak nájdeme nejaké urážlivé alebo nevhodné prvky ...požiadavku zamietneme. Zamietnuté žiadosti môžete zmazať a vytvoriť nové, správne.

4. Odkaz na http://127.0.0.1musí byť na viditeľnom mieste ľigovej webstránky.

5. Vlastník ligy musí byť zaregistrovaný GameDesire player aspoň týždeň, aby mohol zapnúť túto možnosť.

6. Osoba, ktorá predložila požiadavku, sa stáva správcom miestnosti.

7. Na získanie prístupu do sekcie správcu po tom, ako bolo prijaté vytvorenie vašej miestnosti , sa musíte odhlásiť a znova prihlásiť!

8. Po vytvorení a prijatí miestnosti nezaručujeme jej trvalú existenciu a taktiež si vyhradzujeme prípadnú zmenu pravidiel

9. Nepoužívané miestnosti budú vymazané.