How to play ไพ่รัมมี่ - game rules

ไพ่รัมมี่
Online Game Room - ไพ่รัมมี่

พูดคุย

การพูดคุยทำ​ให้​ผู้เล่น​สามารถสื่อสาร​กันผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต หน้าต่างคุยตั้ง​อยู่​ใต้รูป

การตรวจตรา

มีการขัดขวาง​ในระบบที่ทำ​ให้​ผู้เล่น​ไม่​สามารถ​ใช้คำหยาบคาย​ได้ คำหยาบคายแต่ละคำ​เป็นคำที่สุภาพกว่า​หรือ​จะมีเครื่องหมายดอกจันแทนที่ตัวอักษร​ส่วน​ใหญ่ เช่น f**k

ข้อ​ความ​ส่วนตัว

หาก​ผู้เล่น​ต้องการส่งข้อ​ความไป​ยังบุคคลเฉพาะ​และหมาย​ถึงเฉพาะ​ผู้​นั้น​เท่า​นั้น ​สามารถทำ​ได้​โดยการพิมพ์ที่ชื่อของ​ผู้เล่น​ได้ เช่น/ทอม, สวัสดี!

คำสั่งพิเศษ

นอก​จากการสนทนา​ทั่วไป​แล้ว ​สามารถคุย​ได้​โดยกำหนดการกระทำแบบพิเศษบางอย่าง ​ซึ่งควรทำเครื่องหมาย​ไว้ # ดังปรากฏด้านล่าง:

#get versionคำสั่งบอกเกี่ยว​กับเวอร์ชั่นของปลั๊กอินที่ดาวโหลด​จากเซิร์ฟเวอร์ หากท่าน​ต้องการแจ้งเราเกี่ยว​กับปัญหาเรื่องเกม โปรดจำว่า​ต้องอ้างหมายเลขเวอร์ชั่น​ด้วย
#ignore NICKคำสั่ง​ช่วยป้อง​กัน​ผู้​ผู้เล่นป้อง​กันการเกี่ยวข้อง​กับเฉพาะบุคคล NICK คือชื่อเล่นของบุคคลที่ละเลย
#noignore NICK​จะปิดอันก่อนหน้า
#warning NICK MSGยอม​ให้​ผู้เล่นพิมพ์การเตือนเกี่ยวข้อง​กับชื่อเล่นของ​ผู้เล่น (NICK) ​ซึ่ง​จะปรากฏ​อยู่ขณะที่​ผู้เล่นกำหนดชื่อเล่น​ไว้ที่ตาราง​หรือขณะที่​ผู้เล่น​อยู่ที่โต๊ะ​หรือขณะที่​ผู้เล่นที่กำหนดชื่อเล่นชวน​ผู้เล่นบนโต๊ะ การเตือนอาจประกอบ​ด้วยข้อมูลต่างๆ เช่น ​ผู้เล่นคนนี้​เป็นมิตรมาก.
#nowarning NICK​จะปิดอันก่อนหน้า
#reply NICK TEXTหาก​ผู้เล่นที่กำหนดชื่อเล่น​ได้ส่งข้อ​ความ​ส่วนตัวมา​ยังเรา ข้อ​ความ​จะถูกส่งกลับไป​และอาจ​จะประกอบ​ด้วยข้อมูลต่างๆ เช่น ยินดีที่พบคุณนะทอม.
#noreply NICK​จะปิดอันก่อนหน้า
#replyall TEXT​จะตอบไป​ยังทุกคนที่ส่งข้อ​ความ​ส่วนตัวมา​ยังเรา​โดยการส่งข้อ​ความไป​ยัง​ผู้ส่ง​ซึ่งอาจประกอบ​ด้วยข้อมูลต่างๆ เช่น ข้าพเจ้า​จะกลับมาอีก​เนื่อง​จากข้าพเจ้ากำลังรับประทานอาหาร
#noreplyall​จะปิดอันก่อนหน้า
#warningnone​จะปิด #การเตือนสำหรับทุกคนที่รวม​อยู่
#replynone​จะปิด #การตอบสำหรับทุกคนที่รวม​อยู่
#ignorenone​จะปิด #การละเลยสำหรับทุกคนที่รวม​อยู่
#showreply​จะปรากฏรายชื่อของ​ผู้เล่น​ทั้งหมดที่​จะส่งข้อ​ความไป
#showwarning​จะปรากฏรายชื่อของ​ผู้เล่น​ทั้งหมดที่​จะส่งการเตือนไป
#showignore​จะปรากฏรายชื่อของ​ผู้เล่น​ทั้งหมดที่ละเลย
#tips​จะเปิดการแสดงเคล็ดลับหลายแห่ง เช่น รายชื่อของ​ผู้เล่น
#notips​จะปิดคำสั่งก่อนหน้า
#emoticones​ใส่ลำดับของสัญลักษณ์ที่แสดงภาพ (ดูแผนผังข้างบน)
#noemoticones​จะปิดคำสั่งก่อนหน้า
#define​ให้ท่านกำหนดลำดับของตัวอักษรที่​จะถูกเปลี่ยนอัตโนมัติ​อยู่​ในแนวการพูดคุย เช่น #define :) <19:42:3> ​ให้ท่านแทนที่​ความรู้สึกพื้นฐาน ลำดับที่กำหนด​ไว้​ทั้งหมดถูกบันทึก​และ​เป็นปกติสำหรับเกม​ทั้งหมด
#undefineเอาหนึ่งลำดับออก​จากลำดับ​ทั้งหมดที่กำหนด​ไว้ เช่น #undefine :)
#undefineallเอาลำดับ​ทั้งหมดที่กำหนด​ไว้ออก
#showdefinesแสดงลำดับที่กำหนด​ไว้

การแสดงอารมณ์

เมื่อพิมพ์ลำดับที่แน่นอนของตัวอักษร ​จะปรากฏ​เป็น​ความรู้สึก มีหลายวิธี​ในการแสดง ​โดยวิธีที่ง่ายที่สุดคือ​ใช้ลำดับ​ใดลำดับหนึ่งตามลำดับต่อไปนี้:

ลำดับอารมณ์ลำดับอารมณ์
:):|
:(:o
8):D
8(:x
;)[]
;(<V>
=)</V>
=(<vvv>
|)<<>>
|(<smoke>
&)<coffee>
&(<flower>
:/<mail>
8/<beer>
8|<lock>
<bye>

​เป็นไป​ได้ที่​จะรวมภาพเพื่อ​ให้เกิด​ความรู้สึกซับซ้อน​โดยการ​ใช้ลำดับตัวอักษรต่อไปนี้: <12:9>. จำนวนที่แยก​โดยเครื่องหมาย (:) กำหนดตา​และปาก ​และท่าน​สามารถกำหนดลักษณะผม​โดยการ​ใช้พารามิเตอร์ตัวเลขลำดับที่สามดังเช่นนี้: <12:9:2>.

examples:

<12:9>
<12:9:2>

​ผม ​ตา ​ปาก​
111
222
333
444
555
  66
  77
  88
  99
  1010
  1111
  1212
  1313
  1414
  1515
  1616
  1717
  1818
  1919
  2020
  2121
  2222
  2323
  2424
  2525
  2626
  2727
  2828
  2929
  3030
  3131
  3232
  3333
  3434
  3535
  3636
  3737
  3838
  3939
  4040
  4141
  4242