Diamonds
Online Game Room - Diamonds

Diamonds

Diamonds

Mục tiêu trò chơi là xóa các viên kim cương trên bảng bằng cách xếp ba viên cùng loại thành một dòng.

Obtain achievements

  • Gamedesire - Legendary
  • Gamedesire - We Are the Champions #3
  • Gamedesire - Campaign Complete

more achievements »

Bắt đầu một trò chơi như thế nào?

  • Hãy bấm vào nút Chơi Ngay Bây Giờ bên trên hoặc nhìn bên dưới và chọn phòng bạn muốn chơi. Trò chơi sẽ mở trong một cửa sổ mới.

Làm thế nào để chơi DiamondsMục tiêu của trò chơi là loại các viên kim cương khỏi bảng bằng cách đặt ba viên kim cương cùng loại thành một hàng dọc hoặc ngang.

Các viên kim cương chỉ có thể di chuyển bằng cách hoán đổi. Bấm vào hai viên kim cương cạnh nhau để khiến chúng hoán đổi vị trí. Nhưng kim cương chỉ hoán đổi vị trí nếu việc hoán đổi tạo thành một hàng có ít nhất ba viên kim cương. Nếu việc hoán đổi KHÔNG tạo thành một hàng có ít nhất ba viên kim cương thì việc bấm vào viên kim cương sẽ không có tác dụng gì. Đồng hồ trò chơi ở bảng bên phải hiển thị thời gian còn lại của bạn.

more info: Luật chơi Diamonds