WordShuffle

Trong WordShuffle nhiệm vụ của người chơi là kết hợp càng nhiều từ đúng càng tốt từ 7 ký tự ngẫu nhiên. Hãy thưởng thức các trò chơi đơn trực tuyến này miễn phí!

Obtain achievements

  • Gamedesire - Richie Rich
  • Gamedesire - WordBox Go-getter
  • Gamedesire - WordPlay Go-getter

more achievements »

Bắt đầu một trò chơi như thế nào?

  • Hãy bấm vào nút Chơi Ngay Bây Giờ bên trên hoặc nhìn bên dưới và chọn phòng bạn muốn chơi. Trò chơi sẽ mở trong một cửa sổ mới.

Làm thế nào để chơi WordShuffle  • Bấm vào "Bắt Đầu Trò Chơi." để bắt đầu ván mới.
  • Bấm vào các ký tự để tạo các từ có ít nhất ba ký tự, rồi bấm gửi. (Bạn có thể sử dụng bàn phím để gõ ký tự & bấm Enter để gửi từ đó.)
  • Nếu từ đó được tìm thấy trong từ điển thì nó sẽ được chấp nhận và từ đó sẽ bị xóa khỏi bảng. Nếu từ đó KHÔNG được tìm thấy trong từ điển thì nó sẽ không được chấp nhận và các ký tự đó sẽ vẫn ở trên bảng.
  • Bấm nút xáo trộn vào bất kỳ lúc nào để đổi vị trí các ký tự để tạo cảm hứng.


more info: Luật chơi WordShuffle