Китайски покер с открити карти

10 онлайн
Открийте вълнуваща нова игра с карти
10 онлайн
Играй

Как се играе Китайски покер с открити карти - правила на играта

Въведение

Open-face Chinese poker - logo

Китайският покер с открити карти (КПОК) е нов вариант на покера, който в последните няколко години стана изключително популярен.

КПОК е игра за 2 до 4 играчи. Всеки от играчите получава общо 13 карти по време на играта и трябва да ги постави в 3 отделни редици (ръце).


Общи правила

Open-face Chinese poker - tutorial screen 1

Започва се с начална ръка от 3 карти, последвана от средна и последна ръка, всяка от които е от по 5 карти. Последната ръка трябва да е по-силна или равна по сила на средната, а средната ръка трябва да е по-силна или равна по сила на началната.

Играчът, който е следващ по ред след бутона за раздаване, започва играта. В първият рунд всеки играч получава 5 карти и трябва да ги постави в една или повече редици.

Веднъж поставени, картите не могат да бъдат местени!


Open-face Chinese poker - tutorial screen 2

След започването на втория рунд всеки играч получава само по една карта до завършването на трите ръце.


Резюме

Open-face Chinese poker - tutorial screen 3

В края на всяка игра ръцете на всички играчи се сравняват за определяне на победителя (победителите). Играчите получават по една точка (единица) за всяка редица, която побеждава ръката на съперник. Спечелването на всичките 3 ръце дава на играчите допълнителен бонус от 3 точки, наречен скуп.

Крайният резултат представлява разликата в точките между всяка двойка играчи. Всяка точка е равна по стойност на залога на масата.


Нарушения

Поставянето на карти в погрешен ред (например ако началната ръка е по-силна от средната ръка), напускането на масата или достигането на 90 секундния времеви лимит води до НАРУШЕНИЕ. Ръцете, при които има нарушение губят от всички други ръце.


Бонуси

Open-face Chinese poker - tutorial screen 4

Другият начин за постигане на точки е чрез събиране на бонус ръце.

По време на играта имате възможност да погледнете набързо в таблицата с бонуси, като кликнете върху бутона "Бонуси".

Бонусите не се броят ако извършите нарушение при направата на своята ръка!


Open-face Chinese poker - tutorial screen 5

Таблица с бонусите, давани за началните, средните и последните ръце


Open-face Chinese poker - tutorial screen 6

Спечелилият играта, показана на картинката, получава 4 бонус точки за кольор в последната ръка и 8 бонус точки за кольор в средната ръка.

Направете ръце, за които се дават по няколко бонуса, за да спечелите много точки!