1000

188 онлайн
Обявявайте бракове и станете първия, достигнал 1000 точки!
188 онлайн
Играй

Как да играете 1000 - правила на играта

1000 е една от най-популярните полски игри с карти и е добре известна в други източноевропейски страни като: Русия, Беларус, Украйна, Казахстан и Литва. Играта е създадена на базата на друга игра, наречена ""Mariage"", което на френски означава ""брак"". Името идва от двойките карти (дама и поп) от една и съща боя. Едно от впечатляващите неща по отношение на играта ""Mariage"" е, че е спомената в полската национална епична поема ""Пан Тадеуш"". 1000 е игра за двама или трима играчи. Най-важните умения, нужни на играчите, са да могат да запомнят карти и да мислят стратегически. В играта се използва едно малко тесте карти и по през цялото време на играта се сменя коза. Общо картите в играта са 24.

Цел в играта

Главната цел в играта е да се съберат 1000 точки максимално бързо, оттам идва и името на играта. Точки се печелят чрез обявяване на бракове (обявявания) и чрез събиране на ръце.

Начало

Когато играчите са 2, всеки от тях получава в началото по 10 карти. Останалите 4 карти образуват два талона с по 2 карти във всеки от тях. Когато играчите са 3, всеки играч получава по 7 карти, а останалите 3 карти образуват талона. След това следва началното наддаване. Играчът, който спечели при наддаването, поставя началото на ръката, като изиграва първата карта в играта. След това другите играчи също играят карти на свой ред и те се сравняват с картата, играна от първия играч. Ръката се взима от играча, играл картата с най-висока стойност.

Наддаване

След раздаването, играчите започват да наддават. Наддаването винаги се започва с заявка от ""100"", която се прави от играча, намиращ се вляво от раздаващия. Следващият играч има две възможности - той/тя може или да пасува (което означава да не наддаде над 100), или да направи по-висока заявка. Играчите трябва да наддават със заявки, кратни на 10. Когато играчът направи заявка при наддаването, с нея той/тя декларира колко точки ще спечели при това раздаване. Наддаването не може да надмине стойността от 120 точки (това е общата точкова стойност на всички карти в играта), освен ако играчът не разполага с чифт карти. В такъв случай играчът може да направи заявка за 120 (сборът на точките от всички карти) плюс размера на обявяванията на играча.

Ако играчът спечели наддаването, той трябва да спечели най-малко броя точки, които е декларирал при наддаването, за да запише положителни точки. В противен случай ще получи отрицателни точки.

Когато в играта участват двама играчи, максималният брой точки, които могат да се спечелят, е 360. Когато играчите са трима, максималният достижим брой точки е 300.

Талон

Талонът е съставен от картите, които не са били раздадени на играчите. Те са поставени с лицевата страна надолу върху масата. Играчът, спечелил наддаването, има правото да го вземе. Когато играчите в играта са двама, спечелилия наддаването взима един от талоните (всеки от които е от по 2 карти). След това той/тя взима две карти от тези, които държи в ръка, и ги поставя с лицевата страна надолу върху масата, за да заместят тези, които са били взети. И двата талона остават с лицевата страна надолу до края на ръката. При 3 играчи, спечелилия наддаването взима талона, състоящ се от 3 карти. След това талонът се обръща и се показва на другите играчи. Но има едно изключение - ако никой не направи заявка при наддаването, първият играч трябва да направи заявка от 100 и тогава само той вижда талона. След това играчът, който е взел талона, трябва да даде две карти на другите играчи и така всеки вече има по 8 карти.

Коз

Когато бъде обявен брак, неговата боя става коз по време на играта. Картите козове имат предимство пред останалите карти, дори и от карти от други бои, които по принцип са с по-висока стойност. Козът може да се смени, като се обяви друг брак - това означава, че има нова боя, която е коз.

Игра

Играта на 1000 се състои от много раздавания. Сценарият, по който се развива едно раздаване, е следния: раздаване → наддаване → взимане на талона → обявяване на карти и събиране на ръце. Първата карта, която бъде играна при дадено разиграване, води до това, че другите карти, играни след нея, трябва да са от същата боя. Ако играчът няма карти от тази боя, той трябва да играе коз. Ако няма козове, той/тя може да играе която карта пожелае.

Бомби

Когато играчите са трима, всеки играч може да използва бомба по веднъж. Тя може да се използва, когато двама играчи пасуват, а другият играч е принуден да направи заявка от 100 точки. Ако играчът реши да използва бомба, играта не започва. Играчът не получава положителни или отрицателни точки. Всеки от другите двама играчи получава по 60 точки.

Точкуване

Играчът получава точки за всяка взета ръка и за всеки обявен брак. Играчът, спечелил наддаването, трябва да набере поне толкова точки, за колкото е направил заявка (в противен случай той ще получи отрицателни точки). Другите двама играчи могат да получат единствено положителни точки в този кръг.

Ситуацията се променя когато един от играчите достигне 800 точки. В този случай играчът получава положителни точки само ако спечели наддаването.

Поредността на картите и точковите им стойности е следната:

  • Асо: 11 точки
  • Десятка: 10 точки
  • Поп: 4 точки
  • Дама: 3 точки
  • Вале: 2 точки
  • Девятка: 0 points

Браковете (чифтовете)се обявяват автоматично посредством изчистването на дамата или на попа.

Стойности на браковете:

  • ♥ Купа: 100 точки
  • ♦ Каро: 80 точки
  • ♦ Спатия: 60 точки
  • ♦ Пика: 40 точки

Когато играчите са 2, който вземе последната ръка, получава точките от картите в талоните.

Точките се добавят след всяко раздаване и се закръглят до число кратно на 5.

Приключване

Главната цел в играта е да се съберат 1000 точки максимално бързо, оттам идва и името на играта. Точки се печелят чрез обявяване на бракове (обявявания) и чрез събиране на ръце.