Robert Kustoń

присъединил се: 13.02.2020
Точки45Още
За да запазите нивото: 
Необходими точки: 155
Последна игра
Активност на игровите чипове
Активност на игровите чипове

Движения на чиповете.

20 часове преди

Точки: 1

Активност на игровите чипове
Активност на игровите чипове

Движения на чиповете.

7 дни преди

Точки: 1

Unbreakable
Unbreakable

Непрекъсната серия от 10 спечелвания, държейки AA

10 дни преди

Точки: 5 Poker Texas Hold'em

Активност на игровите чипове
Активност на игровите чипове

Движения на чиповете.

10 дни преди

Точки: 1

Активност на игровите чипове
Активност на игровите чипове

Движения на чиповете.

12 дни преди

Точки: 1

Активност на игровите чипове
Активност на игровите чипове

Движения на чиповете.

13 дни преди

Точки: 2

Активност на игровите чипове
Активност на игровите чипове

Движения на чиповете.

16 дни преди

Точки: 11

Chief
Chief

Статус „Шеф“ е присъден

17 дни преди

Активност на игровите чипове
Активност на игровите чипове

Движения на чиповете.

17 дни преди

Точки: 3

Активност на игровите чипове
Активност на игровите чипове

Движения на чиповете.

18 дни преди

Точки: 1

Активност на игровите чипове
Активност на игровите чипове

Движения на чиповете.

19 дни преди

Точки: 2

Активност на игровите чипове
Активност на игровите чипове

Движения на чиповете.

20 дни преди

Точки: 3

Активност на игровите чипове
Активност на игровите чипове

Движения на чиповете.

21 дни преди

Точки: 1

Активност на игровите чипове
Активност на игровите чипове

Движения на чиповете.

23 дни преди

Точки: 3

Активност на игровите чипове
Активност на игровите чипове

Движения на чиповете.

24 дни преди

Точки: 1

Активност на игровите чипове
Активност на игровите чипове

Движения на чиповете.

26 дни преди

Точки: 2

Активност на игровите чипове
Активност на игровите чипове

Движения на чиповете.

35 дни преди

Точки: 1

Активност на игровите чипове
Активност на игровите чипове

Движения на чиповете.

36 дни преди

Точки: 1

Активност на игровите чипове
Активност на игровите чипове

Движения на чиповете.

38 дни преди

Точки: 3

Активност на игровите чипове
Активност на игровите чипове

Движения на чиповете.

39 дни преди

Точки: 2

Активност на игровите чипове
Активност на игровите чипове

Движения на чиповете.

46 дни преди

Точки: 1

Активност на игровите чипове
Активност на игровите чипове

Движения на чиповете.

47 дни преди

Точки: 2

Unbreakable
Unbreakable

Непрекъсната серия от 10 спечелвания, държейки AA

49 дни преди

Точки: 5 Poker Texas Hold'em

Активност на игровите чипове
Активност на игровите чипове

Движения на чиповете.

49 дни преди

Точки: 2

Активност на игровите чипове
Активност на игровите чипове

Движения на чиповете.

50 дни преди

Точки: 1

Активност на игровите чипове
Активност на игровите чипове

Движения на чиповете.

51 дни преди

Точки: 1

Активност на игровите чипове
Активност на игровите чипове

Движения на чиповете.

55 дни преди

Точки: 2

Активност на игровите чипове
Активност на игровите чипове

Движения на чиповете.

60 дни преди

Точки: 1

Активност на игровите чипове
Активност на игровите чипове

Движения на чиповете.

79 дни преди

Точки: 3

Активност на игровите чипове
Активност на игровите чипове

Движения на чиповете.

90 дни преди

Точки: 1

Страници: 4