NA_ŻARTY

 
Afiliado: 09/10/2017
Szu­kam cię -- a gdy cię wi­dzę uda­ję, że cię nie wi­dzę.
Puntos47Más
Próximo nivel: 
Puntos necesarios: 153
Último juego
El Millar

El Millar

El Millar
1 día hace

Actividad en los juegos

El Millar

El Millar

VictoriasFichas ganadas
1237207,30 mln
Pool Live Pro

Pool Live Pro

VictoriasNúmero de juegos
4791000

Regalos

Regalos: 24

Algo sobre mi

Intereses
https://youtu.be/d9HqVXGRJL0?list=LLf-GDpAvByAPJdtfCAJZOVA,
Cosas que me gustan
,,,https://youtu.be/x6V_c7FepYk,

✿ღ♥ ✿ ✿ღ♥ ✿ ✿ღ♥ ✿ ✿ღ♥ ✿ ✿ღ♥ ✿ ✿ღ♥ ✿ ✿ღ♥ ✿ ✿ღ♥ ✿ ✿ღ♥ ✿ ✿ღ♥
Przed TOBĄ,któryś
trzy dni cierpiał kaźnie
i poznał ludzkie
przedśmiertelne bojaźnie,
Żebrząc, by wieczną
nie była jej męka,
Polska klęka.
...i Polska
i cały świat...
prosi BOGA o zmiłowanie
w czasie trwającej pandemi.
...pośród izolacji, w której cierpimy...


✿ღ♥ ✿ ✿ღ♥ ✿ ✿ღ♥ ✿ ✿ღ♥ ✿ ✿ღ♥ ✿ ✿ღ♥ ✿ ✿ღ♥ ✿ ✿ღ♥ ✿ ✿ღ♥ ✿ ✿ღ♥


https://youtu.be/iSl1kmQMG2E
https://youtu.be/nKuuSvVTXRA

Tań­czy­li na mo­ście,
Tań­czy­li noc całą.

Zbi­ry, katy, wy­rzut­ki,
Wi­siel­ce, pro­sty­tut­ki,
Sy­fi­li­ty­cy, no­zow­ni­cy,
Łotry, zło­dzie­je, chla­cze wód­ki.

Tań­czy­li na mo­ście,
Tań­czy­li do rana.

Żebra­cy, la­dacz­ni­ce,
Wa­ria­ci, chy­tre szpic­le,
Tań­czy­ły tan uli­ce,
La­tar­nie, szu­bie­ni­ce,
Hyc­le.
Tań­czy­li na mo­ście
Do­stoj­ni go­ście:
Psu­bra­ty:

Star­cy roz­pust­ni, strę­czy­cie­le,
Wsty­dli­wi sa­mo­gwał­ci­cie­le,
Wzię­li się za ręce,
Przy­tu­py­wa­li,
Gra­ły har­mo­nie, har­mo­nij­ki,
Do świ­tu gra­li,
Tań­czy­li swój ta­niec dzi­ki:
Da­lej, Da­lej!
Żarli. Pili. Tań­czy­li.
A był je­den obcy,
Był je­den nie­zna­ny,
Pa­trzy­li nań spode łba,
Ra­mio­na­mi wzru­sza­li,
Splu­wa­li.

Wzię­li go na stro­nę:
Mó­wi­li, mó­wi­li, py­ta­li.
Mil­czał.

Pod­szedł Rudy, czer­wo­ny:
- Coś za je­den?
Mil­czał.
Pod­szedł dru­gi, bez nosa,
Kro­ścia­sty:
- Coś za je­den?
Mil­czał.

Pod­szedł pi­jus, wy­ce­dził:
- Coś za je­den?
Mil­czał.

Po­de­szła Mag­da­le­na:
Po­zna­ła, po­wie­dzia­ła...
Pła­kał...

Uci­chło. Coś szep­ta­li.
Na zie­mię pa­dli. Pła­ka­li. J.Tuwim."Chrystus miasta"https://youtu.be/FrP9c1gnmHc

Últimas visitas

Visitas totales: 20201
4 horas hace
5 horas hace
7 horas hace
8 horas hace
9 horas hace
10 horas hace
11 horas hace
12 horas hace
12 horas hace

Muro