luna6

 
Afiliado: 03/10/2006
'
Puntos92más
Próximo nivel: 
Puntos necesarios: 108
Último juego
Bingo

Bingo

Bingo
353 días hace

Actividad en los juegos

Bingo

Bingo

Juegos CompletadosFichas ganadas
508942,22 bil
Bingo Jackpot
Bingo Lover
Bingo Lover
Bingo Lover
Bingo Lover

Regalos

Regalos: 165

Albumes

Algo sobre mi

Sobre mi
´´´´´´´´´´´´´´¶´¶¶´¶¶
´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´´´´¶¶´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´¶¶
´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´ ¶
´¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´ ¶
´¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´ ´¶
´¶´´´´´´´´´´´´¶¶´¶´´´´´´´´´´´¶´´ ´¶
´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶´´´ ´¶
´¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶´´¶´´´ ´¶
´´¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶´¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´ ¶
´´¶¶´´´´´´´¶´´´´´¶´´´´¶¶¶¶¶¶´´´¶ ¶
´´´¶¶´´´´´´¶´´´´¶´´´´¶¶¶¶´´´´´¶
´´´´¶´´´´´´¶´´´¶´´´´´¶´´´´´´´¶
´´´´¶´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´¶´´¶¶
´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´¶
´´´´´¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´¶
´´´´´´´´¶¶¶´´´´´¶¶´´´´´´´¶¶
´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´
´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´¶¶´¶
´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´¶´¶¶
´´´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´¶´´´¶
´´´´¶¶¶¶¶¶´¶´´´´´´´¶´´¶´
´´¶¶´´´¶¶¶¶´¶´´´´´´¶´´´¶¶¶¶¶¶¶
´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶´´´´´¶´¶¶´´´´´¶¶
´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´¶
´´´¶¶´´´´´´´´´¶´´´¶´´´´´´´´´´¶
´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ Pozdrawiam :)
Intereses
$_Dziś rozdaję
____$$_motyle.
____$$$_Kolorowe szczęścia
____$$$$_chwile.
____$$$$_Ulotne i
___$$$$$$_delikatne,
___$$$$$$_ A siły mają
__$$$$$$$$_w sobie tyle.
__$$$_$$$$
__$$$$_$$$
_$$$$$_$$$$___◘
_$$$$$$_$$$___I
_$$$$$$_$$$___I
$$$$$$$$_$$___I
$$$$$_$$_$$__I____◘
_$$$$$_$$$$__I___I
__$$$$$_$$$_#
___$$$$$__##__$$$
_$$$$$$$_##$$$$$$$$$
$$$$$$_##_$$$__$$$$$$$
$$$$$_###$$_$$__$$$$$$$
$$$$_###_$$_$$$__$$$$$$$
$$$_###_$$$$$_$$$_$$$$$$
$$__##_$$$$$$$$$$$$$$$_$
$__#__$$$$$$$$__$$$$$$ _$
$___$$$$$$$$$$$ ____$$$$
____$$$$$$$$ ________$$
___$$$$$$$ __________$
___$$$$$$
__$$$$$$_ Leciutko jak
__$$$$_mgiełka
_$$$$_Niech przysiądą
_$$$_na twej dłoni.
_$$_ Niech zabiorą
_$_Cię ze sobą,
_Gdzie marzenia księżyc goni.
•.¸ღ♥ღ¸.•
˙·٠•●♥....♥●•
Peliculas favoritas
________________________________________________########
_____________________________________________##############
___________________________________________###################
__________________________________________#####################
__________________________________________######################
___________#####_________________________#######################
________###########______________________########################
______###############____________________########################
_____################____________________########################
____###################__________________########################
___#####################_________________#######################
__######################__________________######################
__#######################_________________######################
_########################_____###############################
_########################___################################
_#########################_###########_______#################
_###################################___####___############
_###########################_____###__#____#__########
__########################___###__##________#__#####
___######################___#______#___________######
___######################__#___________####_____######
____####################___#__#####___#____#____######
_____##############_####_____#_____#_#______#___#######
_______##########__#####____#______#_#______#___#######
_________######___######____#_______#_#_###__#__#######
__________________######____#___#####_######_#__#######
__________________#######____#_######__######___#######
__________________########___#__#####__######_###______##
___________________#######____################__________#
___________________########____####_########___#_________#
___________________########____#___##########____________#
___________________#####___##_##__###########__###_______#
___________________#_________#____###########___#_#_____#
__________________#_______________##########____#__#____#
__________________#_________##______########____#_______#
__________________#________##_______######____#_______#
___________________#______#__#_______________##______#
___________________#__________#___________####___#_##
____________________#__________##______#######__###
_____________________##__________#########__##__##
______________________#______#_____####_____#__#
________________________########____#__#___#__#
___________________________######____######__####
_______________________#############______########
___________________################################
_________________########__########################
________________########__##########################
_______________########__############################
_______________######_______________#################
_______________#####___________________###############
Cosas que me gustan
•._˜”*°••°*”˜_.•*”˜˜”*°•.
******Pozdrawiam ******
•°*”˜.•°*”˜.•°* ”˜_˜”*°•.˜”*°
Bądź dla innych pomocą w trudnej godzinie
i pocieszaj sercem , aż ****ek minie .
Dla ****nych bądź słońcem ,
dla głodnych bądź chlebem ,
dla spotkanych bądź radością ,
a dla najbliższych niebem.
Cosas que no me gustan
`•.¸.•´
¸.•´ ¸.•´¨)
(¸.• ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
...¦¦¦ .............¦¦¦
...¦¦¦ ...............¦¦¦
...¦¦¦ ..............¦¦¦
...¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
...¦¦¦
...¦¦¦
...¦¦¦ ozdrawiam Serdecznie

Últimas visitas

Visitas totales: 59374
8 días hace
10 días hace
11 días hace
12 días hace
12 días hace
14 días hace
14 días hace
17 días hace
17 días hace

Muro