بشوید ACE!

شناخته شوند. GameDesire برای بازیکنان حرفه ای و وفادار به سایت، سیستم امتیاز دهی خاصی در نظر گرفته شده تا همیشه به عنوان بهترین اعضای سایت

افتخارات

Enter the temple

Enter the temple

امتیاز: 1 ماجونگ

تمام کردن یک بازی در ماهجونگ

First hit

First hit

امتیاز: 1 ماجونگ

خرید اولین کوپن در بازی تک نفره ماهجونگ

Mahjong addict

Mahjong addict

امتیاز: 2 ماجونگ

Finishing 10 games in Mahjong, in singleplayer or multiplayer game (minimum 5 players). Player must reach minimum 1,000 points.

Cleaner

Cleaner

امتیاز: 2 ماجونگ

Removing all tiles from the board for the first time without hints or shuffle in Mahjong.

Dragon's way

Dragon's way

امتیاز: 2 ماجونگ

Completing for the first time 10th level in Mahjong.

Sensei

Sensei

امتیاز: 5 ماجونگ

Completing 5th level in Mahjong without buying coupons for the first time.

Mission possible

Mission possible

امتیاز: 5 ماجونگ

Completing first three levels in Mahjong without hints or shuffle for the first time.

Nirvana

Nirvana

امتیاز: 200 ماجونگ

Completing all 119 levels in Mahjong for the first time.

Stairway to the top

Stairway to the top

امتیاز: 2 ماجونگ

Reaching 15,000 points in Mahjong multiplayer game (minimum 5 players) for the first time.

Monkey's Fist

Monkey's Fist

امتیاز: 1 ماجونگ

Winning first Mahjong game in Monkey mode. Player must reach minimum 1,000 points in game with minimum 5 players.

Crouching Tiger

Crouching Tiger

امتیاز: 1 ماجونگ

Winning first Mahjong game in Tiger mode. Player must reach minimum 1,000 points in game with minimum 5 players.

Floating Snake

Floating Snake

امتیاز: 1 ماجونگ

Winning first Mahjong game in Snake mode. Player must reach minimum 1,000 points in game with minimum 5 players.

Hidden Dragon

Hidden Dragon

امتیاز: 1 ماجونگ

Winning first Mahjong game in Dragon mode. Player must reach minimum 1,000 points in game with minimum 5 players.

Rising Spirit

Rising Spirit

امتیاز: 5 ماجونگ

Winner of 10 multiplayer games in Mahjong (minimum 5 players). Player must reach minimum 1,000 points.

Mahjon-key

Mahjon-key

امتیاز: 1 ماجونگ

Finishing 10 games in Mahjong within 24 hours, in multiplayer mode (minimum 5 players). Game must be played until the end of the time or until reaching a deadlock. A minimum of 1,000 points has to be acquired.

Mahjor

Mahjor

امتیاز: 2 ماجونگ

Winning 3 games in Mahjong within 24 hours, in multiplayer mode (minimum 5 players). Game must be played until the end of the time or until reaching a deadlock. A minimum of 1,000 points has to be acquired.

Master Belt

Master Belt

امتیاز: 20 ماجونگ

Gaining 1,500 XPs within a month.

Flying Kunai

Flying Kunai

امتیاز: 50 ماجونگ

Gaining the highest number of XPs in Mahjong within a week.

Katana

Katana

امتیاز: 200 ماجونگ

Gaining the highest number of XPs in Mahjong within a month.

eXPerience eXPert

eXPerience eXPert

امتیاز: 500 ماجونگ

Reaching 100th XP level in Mahjong.

چگونه امتیاز بگیریم

بازی کنید و امتیاز و نشان کسب کنید!

با برنده شدن در بازی ها، علاوه بر دریافت نشانهای افتخار، امتیازهای فعالیت کسب خواهید کرد.

Chief Lord Ace

چرا ژتون بخرم؟

  • یک میلیونر مجازی بشوید
  • در بازی های سطح بالا بازی کنید تا با بهترین بازیکنان ما مقابله کنید
  • همان هیجان آشنای کازینو را تجربه کنید
  • لحظات هیجان انگیز و فراموش نشدنی در انتظار شما است

چرا بهتر است عضو وی آی پی بشوم؟

  • VALUE - get 50% extra GameChips with every purchase of at least 100K
  • BLING - show off your new VIP sign for your login and profile
  • RESPECT - show the competition that you are here to win