بشوید ACE!

شناخته شوند. GameDesire برای بازیکنان حرفه ای و وفادار به سایت، سیستم امتیاز دهی خاصی در نظر گرفته شده تا همیشه به عنوان بهترین اعضای سایت

افتخارات

Enter the gate

Enter the gate

امتیاز: 1 Mahjong Gate

تمام کردن یک بازی در ماهجونگ

Mahjong lover

Mahjong lover

امتیاز: 2 Mahjong Gate

Finishing 10 games in Mahjong, in singleplayer or multiplayer game (minimum 5 players). Player must reach minimum 1,000 points.

Adventure begins

Adventure begins

امتیاز: 2 Mahjong Gate

Removing all tiles from the board for the first time without hints or shuffle in Mahjong.

Heaven fan

Heaven fan

امتیاز: 2 Mahjong Gate

Completing for the first time 10th level in Mahjong.

Aerial silk

Aerial silk

امتیاز: 5 Mahjong Gate

Completing first three levels in Mahjong without hints or shuffle for the first time.

Secret knowledge

Secret knowledge

امتیاز: 200 Mahjong Gate

Completing all 120 levels in Mahjong for the first time.

Golden teapot

Golden teapot

امتیاز: 2 Mahjong Gate

Reaching 15,000 points in Mahjong multiplayer game (minimum 5 players) for the first time.

Paper kite

Paper kite

امتیاز: 5 Mahjong Gate

Winner of 10 multiplayer games in Mahjong (minimum 5 players). Player must reach minimum 1,000 points.

Bronze coin

Bronze coin

امتیاز: 2 Mahjong Gate

Winning 3 games in Mahjong within 24 hours, in multiplayer mode (minimum 5 players). Game must be played until the end of the time or until reaching a deadlock. A minimum of 1,000 points has to be acquired.

Sensei

Sensei

امتیاز: 20 Mahjong Gate

Gaining 1,500 XPs within a month.

General

General

امتیاز: 50 Mahjong Gate

Gaining the highest number of XPs in Mahjong within a week.

Princess

Princess

امتیاز: 200 Mahjong Gate

Gaining the highest number of XPs in Mahjong within a month.

Emperor

Emperor

امتیاز: 500 Mahjong Gate

Reaching 100th XP level in Mahjong.

Farmer's hat

Farmer's hat

امتیاز: 1 Mahjong Gate

Winning first Mahjong game in Farmer mode. Player must reach minimum 1,000 points in game with minimum 5 players.

Master's diploma

Master's diploma

امتیاز: 1 Mahjong Gate

Winning first Mahjong game in Master mode. Player must reach minimum 1,000 points in game with minimum 5 players.

Wizard's spellbook

Wizard's spellbook

امتیاز: 1 Mahjong Gate

Winning first Mahjong game in Wizard mode. Player must reach minimum 1,000 points in game with minimum 5 players.

Ninja stars

Ninja stars

امتیاز: 1 Mahjong Gate

Winning first Mahjong game in Ninja mode. Player must reach minimum 1,000 points in game with minimum 5 players.

Samurai's helmet

Samurai's helmet

امتیاز: 1 Mahjong Gate

Winning first Mahjong game in Samurai mode. Player must reach minimum 1,000 points in game with minimum 5 players.

چگونه امتیاز بگیریم

بازی کنید و امتیاز و نشان کسب کنید!

با برنده شدن در بازی ها، علاوه بر دریافت نشانهای افتخار، امتیازهای فعالیت کسب خواهید کرد.

Chief Lord Ace

چرا ژتون بخرم؟

  • یک میلیونر مجازی بشوید
  • در بازی های سطح بالا بازی کنید تا با بهترین بازیکنان ما مقابله کنید
  • همان هیجان آشنای کازینو را تجربه کنید
  • لحظات هیجان انگیز و فراموش نشدنی در انتظار شما است

چرا بهتر است عضو وی آی پی بشوم؟

  • VALUE - get 50% extra GameChips with every purchase of at least 100K
  • BLING - show off your new VIP sign for your login and profile
  • RESPECT - show the competition that you are here to win