بشوید ACE!

شناخته شوند. GameDesire برای بازیکنان حرفه ای و وفادار به سایت، سیستم امتیاز دهی خاصی در نظر گرفته شده تا همیشه به عنوان بهترین اعضای سایت

افتخارات

A man or a mouse

A man or a mouse

Starting mini-game more than 1000 times

Full house cats

Full house cats

4 unique high win symbols appearing anywhere for the 10th time

Full house cats

Full house cats

4 unique high win symbols appearing anywhere for the 50th time

Full house cats

Full house cats

4 unique high win symbols appearing anywhere for the 250th time

Full house cats

Full house cats

4 unique high win symbols appearing anywhere for the 1000th time

Kittens gifts

Kittens gifts

Sending power-ups to friends from Kitten Mittes 25 times

Kittens gifts

Kittens gifts

Sending power-ups to friends from Kitten Mittes 100 times

Kittens gifts

Kittens gifts

Sending power-ups to friends from Kitten Mittes 250 times

Kittens gifts

Kittens gifts

Sending power-ups to friends from Kitten Mittes 1000 times

Wild mouse ride

Wild mouse ride

Winning with Mouse Wild during Free Spins for the 25th time

Wild mouse ride

Wild mouse ride

Winning with Mouse Wild during Free Spins for the 100th time

Wild mouse ride

Wild mouse ride

Winning with Mouse Wild during Free Spins for the 250th time

Wild mouse ride

Wild mouse ride

Winning with Mouse Wild during Free Spins for the 1000th time

Spins storm

Spins storm

500,000 spins on Sea Battle

Multi kill

Multi kill

Killing 250 zombies

Multi kill

Multi kill

Killing 2500 zombies

Multi kill

Multi kill

Killing 1000 zombies

Multi kill

Multi kill

Killing 10,000 zombies

Zombies gold

Zombies gold

Winning 100,000 coins in minigame

Zombies gold

Zombies gold

Winning 500,000 coins in minigame

Zombies gold

Zombies gold

Winning 1,000,000 coins in minigame

Zombies gold

Zombies gold

Winning 5,000,000 coins in minigame

First blood

First blood

50 zombies killed during 24h

First blood

First blood

25 zombies killed during 24h

First blood

First blood

10 zombies killed during 24h

Unstoppable

Unstoppable

10 zombie kills in a row

First blood

First blood

100 zombies killed during 24h

Unstoppable

Unstoppable

100 zombie kills in a row

Unstoppable

Unstoppable

250 zombie kills in a row

Unstoppable

Unstoppable

500 zombie kills in a row

Fully loaded

Fully loaded

Collecting 5 bullets for the 100th time

Fully loaded

Fully loaded

Collecting 5 bullets for the 1000th time

Free Zombies

Free Zombies

10 free spins on Zombie Hunter (during 24h)

Free Zombies

Free Zombies

25 free spins on Zombie Hunter (during 24h)

Free Zombies

Free Zombies

50 free spins on Zombie Hunter (during 24h)

Fully loaded

Fully loaded

Collecting 5 bullets for the 2500th time

Fully loaded

Fully loaded

Collecting 5 bullets for the 10,000th time

Free Zombies

Free Zombies

100 free spins on Zombie Hunter (during 24h)

Navy glory

Navy glory

Winning in mini-game for the 50th time

Navy glory

Navy glory

Winning in mini-game for the 5th time

Navy glory

Navy glory

Winning in mini-game for the 100th time

Navy glory

Navy glory

Winning in mini-game for the 250th time

Real seawolf

Real seawolf

Hitting 3 squares, occupied by ships in a row for the 1st time

Real seawolf

Real seawolf

Hitting 3 squares, occupied by ships in a row for the 10th time

Real seawolf

Real seawolf

Hitting 3 squares, occupied by ships in a row for the 25th time

Real seawolf

Real seawolf

Hitting 3 squares, occupied by ships in a row for the 50th time

Terror of the seas

Terror of the seas

Hitting 5 squares, occupied by ships in a row for the 1st time

Terror of the seas

Terror of the seas

Hitting 5 squares, occupied by ships in a row for the 5th time

چگونه امتیاز بگیریم

بازی کنید و امتیاز و نشان کسب کنید!

با برنده شدن در بازی ها، علاوه بر دریافت نشانهای افتخار، امتیازهای فعالیت کسب خواهید کرد.

Chief Lord Ace

چرا ژتون بخرم؟

  • یک میلیونر مجازی بشوید
  • در بازی های سطح بالا بازی کنید تا با بهترین بازیکنان ما مقابله کنید
  • همان هیجان آشنای کازینو را تجربه کنید
  • لحظات هیجان انگیز و فراموش نشدنی در انتظار شما است

چرا بهتر است عضو وی آی پی بشوم؟

  • VALUE - get 50% extra GameChips with every purchase of at least 100K
  • BLING - show off your new VIP sign for your login and profile
  • RESPECT - show the competition that you are here to win