بشوید ACE!

شناخته شوند. GameDesire برای بازیکنان حرفه ای و وفادار به سایت، سیستم امتیاز دهی خاصی در نظر گرفته شده تا همیشه به عنوان بهترین اعضای سایت

Enter the gate
Enter the gate

تمام کردن یک بازی در ماهجونگ

امتیاز: 1 Mahjong Gate

Mahjong lover
Mahjong lover

Finishing 10 games in Mahjong, in singleplayer or multiplayer game (minimum 5 players). Player must reach minimum 1,000 points.

امتیاز: 2 Mahjong Gate

Adventure begins
Adventure begins

Removing all tiles from the board for the first time without hints or shuffle in Mahjong.

امتیاز: 2 Mahjong Gate

Heaven fan
Heaven fan

Completing for the first time 10th level in Mahjong.

امتیاز: 2 Mahjong Gate

Aerial silk
Aerial silk

Completing first three levels in Mahjong without hints or shuffle for the first time.

امتیاز: 5 Mahjong Gate

Secret knowledge
Secret knowledge

Completing all 120 levels in Mahjong for the first time.

امتیاز: 200 Mahjong Gate

Golden teapot
Golden teapot

Reaching 15,000 points in Mahjong multiplayer game (minimum 5 players) for the first time.

امتیاز: 2 Mahjong Gate

Paper kite
Paper kite

Winner of 10 multiplayer games in Mahjong (minimum 5 players). Player must reach minimum 1,000 points.

امتیاز: 5 Mahjong Gate

Bronze coin
Bronze coin

Winning 3 games in Mahjong within 24 hours, in multiplayer mode (minimum 5 players). Game must be played until the end of the time or until reaching a deadlock. A minimum of 1,000 points has to be acquired.

امتیاز: 2 Mahjong Gate

Sensei
Sensei

Gaining 1,500 XPs within a month.

امتیاز: 20 Mahjong Gate

General
General

Gaining the highest number of XPs in Mahjong within a week.

امتیاز: 50 Mahjong Gate

Princess
Princess

Gaining the highest number of XPs in Mahjong within a month.

امتیاز: 200 Mahjong Gate

Emperor
Emperor

Reaching 100th XP level in Mahjong.

امتیاز: 500 Mahjong Gate

Farmer's hat
Farmer's hat

Winning first Mahjong game in Farmer mode. Player must reach minimum 1,000 points in game with minimum 5 players.

امتیاز: 1 Mahjong Gate

Master's diploma
Master's diploma

Winning first Mahjong game in Master mode. Player must reach minimum 1,000 points in game with minimum 5 players.

امتیاز: 1 Mahjong Gate

Wizard's spellbook
Wizard's spellbook

Winning first Mahjong game in Wizard mode. Player must reach minimum 1,000 points in game with minimum 5 players.

امتیاز: 1 Mahjong Gate

Ninja stars
Ninja stars

Winning first Mahjong game in Ninja mode. Player must reach minimum 1,000 points in game with minimum 5 players.

امتیاز: 1 Mahjong Gate

Samurai's helmet
Samurai's helmet

Winning first Mahjong game in Samurai mode. Player must reach minimum 1,000 points in game with minimum 5 players.

امتیاز: 1 Mahjong Gate

چگونه امتیاز بگیریم

بازی کنید و امتیاز و نشان کسب کنید!

با برنده شدن در بازی ها، علاوه بر دریافت نشانهای افتخار، امتیازهای فعالیت کسب خواهید کرد.

ChiefLordAce

چرا ژتون بخرم؟

  • یک میلیونر مجازی بشوید
  • در بازی های سطح بالا بازی کنید تا با بهترین بازیکنان ما مقابله کنید
  • همان هیجان آشنای کازینو را تجربه کنید
  • لحظات هیجان انگیز و فراموش نشدنی در انتظار شما است

چرا بهتر است عضو وی آی پی بشوم؟

  • VALUE - get 50% extra GameChips with every purchase of at least 100K
  • BLING - show off your new VIP sign for your login and profile
  • RESPECT - show the competition that you are here to win