بشوید ACE!

شناخته شوند. GameDesire برای بازیکنان حرفه ای و وفادار به سایت، سیستم امتیاز دهی خاصی در نظر گرفته شده تا همیشه به عنوان بهترین اعضای سایت

True Blue
True Blue

برنده شدن در مسابقات پوکر Sit&Go (با حداقل خرید ده هزار ژتون ورودی)

امتیاز: 1 پوکر تگزاس هولدم

Golden eye
Golden eye

برنده شدن در مسابقات رده بندی ماهانه پوکر

امتیاز: 30 پوکر تگزاس هولدم

Deep Purple
Deep Purple

برنده شدن در مسابقات از پیش تعیین شده پوکر (Poker events)

امتیاز: 10 پوکر تگزاس هولدم

جک پات پوکر
جک پات پوکر

برنده شدن جک پات

امتیاز: 5 پوکر تگزاس هولدم

شاه خریداران
شاه خریداران

Rebuy king شدن در بازیهای از پیش تعیین شده پوکر.

امتیاز: 3 پوکر تگزاس هولدم

Purple Star
Purple Star

برنده شدن در تورنمنت های از پیش تعیین شده، دوبار در روز یا بیشتر. بازیهای فری رول محاسبه نمی شود.

امتیاز: 50 پوکر تگزاس هولدم

Purple T-shirt
Purple T-shirt

بازی کردن در تعداد حداقل پنج تورنمنت از پیش تعیین شده. بازیهای فری رول محاسبه نمی شوند.

امتیاز: 10 پوکر تگزاس هولدم

Blue T-shirt
Blue T-shirt

بازی کردن در حداقل 5 تورنمنت Sit&Go با حداقل خرید 10٬000 ژتون. بازیهای دو نفره و Double or Nothing محاسبه نمی شود.

امتیاز: 5 پوکر تگزاس هولدم

Blue Star
Blue Star

پیروزی در حداقل 3 تورنمنت Sit&Go با حداقل خرید 10٬000 ژتون. بازیهای دو نفره و Double or Nothing محاسبه نمی شود.

امتیاز: 10 پوکر تگزاس هولدم

Champions Cup
Champions Cup

پیروزی در مسابقات نهایی قهرمانی

امتیاز: 30 پوکر تگزاس هولدم

Black T-shirt
Black T-shirt

بازی در حداقل ده مسابقه پوکر دو نفره با حداقل خرید 50٬000 ژتون.

امتیاز: 5 پوکر تگزاس هولدم

Black Star
Black Star

پیروزی در حداقل پنج مسابقه پوکر دو نفره با حداقل خرید 50٬000 ژتون.

امتیاز: 10 پوکر تگزاس هولدم

Bright T-shirt
Bright T-shirt

شرکت در تورنمنت های مخصوص (Special Event)

امتیاز: 10 پوکر تگزاس هولدم

Bright medal
Bright medal

بدست آوردن رتبه های بالا در تورنمنت های مخصوص (Special Event)

امتیاز: 50 پوکر تگزاس هولدم

Bright Star
Bright Star

بدست آوردن مقام اول در تورنمنت های مخصوص (Special Event)

امتیاز: 1000 پوکر تگزاس هولدم

New Year's Player
New Year's Player

شرکت در تورنمنت سال نو

امتیاز: 50 پوکر تگزاس هولدم

New Year's Finalist
New Year's Finalist

رسیدن به رتبه های بالا در تورنمنت سال نو.

امتیاز: 250 پوکر تگزاس هولدم

New Year's Winner
New Year's Winner

رسیدن به مقام اول در تورنمنت سال نو.

امتیاز: 5000 پوکر تگزاس هولدم

Bad Beat Jackpot
Bad Beat Jackpot

باختن یک دست در پوکر تگزاس هولدم زمانی که دست شما بسیار قوی باشد

امتیاز: 200 پوکر تگزاس هولدم

Welcome to MoneyLand
Welcome to MoneyLand

بازی کردن اولین دست پوکر پس از ثبت نام.

امتیاز: 2 پوکر تگزاس هولدم

First Victory
First Victory

برنده شدن در اولین دست پوکر.

امتیاز: 2 پوکر تگزاس هولدم

First Battle
First Battle

شرکت در اولین تورنمنت پوکر.

امتیاز: 2 پوکر تگزاس هولدم

Got it!
Got it!

به پایان رساندن یک تورنمنت از پیش تعیین شده با هر جایزه.

امتیاز: 5 پوکر تگزاس هولدم

Bubble boy
Bubble boy

اولین باری که یک تورنمنت را طوری به پایان برسانید که دقیقا نفر بعد از شما یک جایزه برده باشد.

امتیاز: 20 پوکر تگزاس هولدم

DareDevil
DareDevil

پیروزی در اولین دست پوکر که با all in قبل از رو شدن کارتها شروع شود.

امتیاز: 2 پوکر تگزاس هولدم

Big Pot
Big Pot

اولین پیروزی در یک دست پوکر با بیش از 5000 ژتون.

بقیه

امتیاز: 2 پوکر تگزاس هولدم

Tourney Guru
Tourney Guru

بازی در 10 تورنمنت از پیش تعیین شده.

بقیه

امتیاز: 5 پوکر تگزاس هولدم

Tourney Bot (Sit&go)
Tourney Bot (Sit&go)

بازی در ده تورنمنت Sit&Go به جز دو نفره ها.

بقیه

امتیاز: 2 پوکر تگزاس هولدم

Tourney Bot (Heads' up)
Tourney Bot (Heads' up)

بازی در ده تورنمنت دو نفره.

بقیه

امتیاز: 2 پوکر تگزاس هولدم

Pokerholic
Pokerholic

بازی در 15 دست پوکر.

بقیه

امتیاز: 2 پوکر تگزاس هولدم

Three Amigos
Three Amigos

برنده شدن در یک دست پوکر با "سه تایی"

بقیه

امتیاز: 2 پوکر تگزاس هولدم

Straight to the top
Straight to the top

اولین بار برنده شدن در یک دست پوکر با "استریت - ردیف"

بقیه

امتیاز: 2 پوکر تگزاس هولدم

Flush Master
Flush Master

برنده شدن در یک دست پوکر با "فلاش - رنگ"

بقیه

امتیاز: 2 پوکر تگزاس هولدم

House Party
House Party

برنده شدن در یک دست پوکر با "فول"

بقیه

امتیاز: 5 پوکر تگزاس هولدم

4x4
4x4

برنده شدن در یک دست پوکر با "چهارتایی - کاره"

بقیه

امتیاز: 10 پوکر تگزاس هولدم

Sweet Suit
Sweet Suit

برنده شدن در یک دست پوکر با "استریت فلاش"

بقیه

امتیاز: 20 پوکر تگزاس هولدم

Your Majesty
Your Majesty

برنده شدن در یک دست پوکر با "رویال فلاش"

بقیه

امتیاز: 50 پوکر تگزاس هولدم

AA+
AA+

برنده شدن در یک دست پوکر با داشتن دو آس در دست.

بقیه

امتیاز: 2 پوکر تگزاس هولدم

AK47
AK47

برنده شدن در یک دست پوکر با داشتن آس و شاه در دست.

بقیه

امتیاز: 2 پوکر تگزاس هولدم

Set Miner
Set Miner

به دست آوردن سه تایی در فلاپ

بقیه

امتیاز: 2 پوکر تگزاس هولدم

Miracle Maker
Miracle Maker

برنده شدن در یک دست پوکر هنگامی که قبل از فلاپ All-in شود و بازیکن کمتر از یک درصد شانس برنده شدن داشته باشد.

امتیاز: 10 پوکر تگزاس هولدم

Poker Torpedo Boy
Poker Torpedo Boy

باقی ماندن یک بازی کن در لیست ده نفر بازیکن پوکر برتر سایت برای 48 ساعت.

امتیاز: 50 پوکر تگزاس هولدم

Unbreakable
Unbreakable

ده بار برنده شدن با دو آس در دست. (بدون باخت)

امتیاز: 5 پوکر تگزاس هولدم

Tourney Maniac
Tourney Maniac

بازی در 50 تورنمنت در یک ماه. بدون احتساب فری رول و دو نفره ها

بقیه

امتیاز: 10 پوکر تگزاس هولدم

Poker Rank Freak
Poker Rank Freak

هنگامی که در عرض یک ماه بازیکن به مقام حداقل 1000 در رتبه بندی بازیکنان تورنمنت برسد.

بقیه

امتیاز: 20 پوکر تگزاس هولدم

Table Month'ster
Table Month'ster

مطرحترین بازیکن در یک میز خاص در یک ماه.

امتیاز: 500 پوکر تگزاس هولدم

Tourney Month'ster
Tourney Month'ster

مطرحترین بازیکن تورنمنت پوکر در یک ماه.

امتیاز: 500 پوکر تگزاس هولدم

Server Revenge
Server Revenge

هنگامی که قبل از رو شدن کارتها All-in شود و بازیکن با اینکه حداقل 99% شانس برنده شدن داشته باشد ولی ببازد!

امتیاز: 10 پوکر تگزاس هولدم

Trouble Maker
Trouble Maker

وقتی باعث شوید کسی Bad Beat بگیرد.

امتیاز: 200 پوکر تگزاس هولدم

Poker to go
Poker to go

بازی پوکر روی تبلت

امتیاز: 50 پوکر تگزاس هولدم

چگونه امتیاز بگیریم

بازی کنید و امتیاز و نشان کسب کنید!

با برنده شدن در بازی ها، علاوه بر دریافت نشانهای افتخار، امتیازهای فعالیت کسب خواهید کرد.

ChiefLordAce

چرا ژتون بخرم؟

  • یک میلیونر مجازی بشوید
  • در بازی های سطح بالا بازی کنید تا با بهترین بازیکنان ما مقابله کنید
  • همان هیجان آشنای کازینو را تجربه کنید
  • لحظات هیجان انگیز و فراموش نشدنی در انتظار شما است

چرا بهتر است عضو وی آی پی بشوم؟

  • VALUE - get 50% extra GameChips with every purchase of at least 100K
  • BLING - show off your new VIP sign for your login and profile
  • RESPECT - show the competition that you are here to win