بشوید ACE!

شناخته شوند. GameDesire برای بازیکنان حرفه ای و وفادار به سایت، سیستم امتیاز دهی خاصی در نظر گرفته شده تا همیشه به عنوان بهترین اعضای سایت

Go green
Go green

برنده شدن در مسابقات رده بندی ماهانه بیلیارد.

امتیاز: 30 ایت بال – نوع دیگر

Red Hot
Red Hot

برنده شدن در مسابقات بیلیارد S&G

امتیاز: 1 ایت بال – نوع دیگر

Quick Silver
Quick Silver

برنده شدن در مسابقات Pool 9.

امتیاز: 10 ایت بال – نوع دیگر

High Break
High Break

Getting break of 100 or higher when playing snooker.

امتیاز: 2 ایت بال – نوع دیگر

Maximum Break
Maximum Break

Getting maximum possible break (147) in snooker.

امتیاز: 20 ایت بال – نوع دیگر

8-Ball: Icebreaker
8-Ball: Icebreaker

Win for the first time

امتیاز: 1 ایت بال – نوع دیگر

8-Ball: Pool Amateur
8-Ball: Pool Amateur

Play 100 games

امتیاز: 5 ایت بال – نوع دیگر

8-Ball: Eagle Eye
8-Ball: Eagle Eye

Sink 1000 legal balls

امتیاز: 5 ایت بال – نوع دیگر

8-Ball: Combo Strike
8-Ball: Combo Strike

Sink at least 4 legal balls in one shot

امتیاز: 15 ایت بال – نوع دیگر

8-Ball: Terminator
8-Ball: Terminator

Sink all balls starting from the break

امتیاز: 5 ایت بال – نوع دیگر

8-Ball: Bullseye
8-Ball: Bullseye

Sink the 8 ball on the break

امتیاز: 5 ایت بال – نوع دیگر

8-Ball: Magician
8-Ball: Magician

Use 100 Tricks

امتیاز: 1 ایت بال – نوع دیگر

8-Ball: Moto Rider
8-Ball: Moto Rider

Win 50 games on Motorbike Hall table

امتیاز: 1 ایت بال – نوع دیگر

8-Ball: Saloon Patron
8-Ball: Saloon Patron

Win 100 games on Old Town Saloon table

امتیاز: 1 ایت بال – نوع دیگر

8-Ball: Big City Dandy
8-Ball: Big City Dandy

Win 100 games on Big City Cafe table

امتیاز: 1 ایت بال – نوع دیگر

8-Ball: Dragon Slayer
8-Ball: Dragon Slayer

Win 100 games on Dragon Gate table

امتیاز: 1 ایت بال – نوع دیگر

8-Ball: Tropical Rambler
8-Ball: Tropical Rambler

Win 100 games on Tropic Roadhouse table

امتیاز: 1 ایت بال – نوع دیگر

8-Ball: Proud Gentleman
8-Ball: Proud Gentleman

Win 50 games on Gentlemen's Alliance table

امتیاز: 5 ایت بال – نوع دیگر

8-Ball: His Highness
8-Ball: His Highness

Win 50 games on Royal Club table

امتیاز: 5 ایت بال – نوع دیگر

8-Ball: Table Champion
8-Ball: Table Champion

Win 50 games on Pro Society Cue Federation table

امتیاز: 15 ایت بال – نوع دیگر

8-Ball: Pool Expert
8-Ball: Pool Expert

Play 1000 games

امتیاز: 10 ایت بال – نوع دیگر

8-Ball: Pool Pro
8-Ball: Pool Pro

Play 10000 games

امتیاز: 25 ایت بال – نوع دیگر

8-Ball: Hot Streak
8-Ball: Hot Streak

Win 10 games in a row

امتیاز: 5 ایت بال – نوع دیگر

8-Ball: Bulldozer
8-Ball: Bulldozer

Win 25 games in a row

امتیاز: 25 ایت بال – نوع دیگر

8-Ball: Blitz Adept
8-Ball: Blitz Adept

Play 10 Blitz mode games

امتیاز: 1 ایت بال – نوع دیگر

8-Ball: Sniper
8-Ball: Sniper

Sink 100 legal balls

امتیاز: 1 ایت بال – نوع دیگر

8-Ball: National Hero
8-Ball: National Hero

Win 100 games with a national cue

امتیاز: 5 ایت بال – نوع دیگر

Blackball: Icebreaker
Blackball: Icebreaker

Win for the first time

امتیاز: 1 Blackball Pool

Blackball: Pool Amateur
Blackball: Pool Amateur

Play 100 games

امتیاز: 5 Blackball Pool

Blackball: Pool Expert
Blackball: Pool Expert

Play 1000 games

امتیاز: 10 Blackball Pool

Blackball: Pool Pro
Blackball: Pool Pro

Play 10000 games

امتیاز: 25 Blackball Pool

Blackball: Hot Streak
Blackball: Hot Streak

Win 10 games in a row

امتیاز: 5 Blackball Pool

Blackball: Bulldozer
Blackball: Bulldozer

Win 25 games in a row

امتیاز: 25 Blackball Pool

Blackball: Blitz Adept
Blackball: Blitz Adept

Play 10 Blitz mode games

امتیاز: 1 Blackball Pool

Blackball: Eagle Eye
Blackball: Eagle Eye

Sink 1000 legal balls

امتیاز: 5 Blackball Pool

Blackball: Sniper
Blackball: Sniper

Sink 100 legal balls

امتیاز: 1 Blackball Pool

Blackball: National Hero
Blackball: National Hero

Win 100 games with a national cue

امتیاز: 5 Blackball Pool

Blackball: Combo Strike
Blackball: Combo Strike

Sink at least 4 legal balls in one shot

امتیاز: 15 Blackball Pool

Blackball: Terminator
Blackball: Terminator

Sink all balls starting from the break

امتیاز: 5 Blackball Pool

Blackball: Bullseye
Blackball: Bullseye

Sink the 8 ball on the break

امتیاز: 5 Blackball Pool

Blackball: Magician
Blackball: Magician

Use 100 Tricks

امتیاز: 1 Blackball Pool

Blackball: Moto Rider
Blackball: Moto Rider

Win 50 games on Motorbike Hall table

امتیاز: 1 Blackball Pool

Blackball: Saloon Patron
Blackball: Saloon Patron

Win 100 games on Old Town Saloon table

امتیاز: 1 Blackball Pool

Blackball: Big City Dandy
Blackball: Big City Dandy

Win 100 games on Big City Cafe table

امتیاز: 1 Blackball Pool

Blackball: Dragon Slayer
Blackball: Dragon Slayer

Win 100 games on Dragon Gate table

امتیاز: 1 Blackball Pool

Blackball: Tropical Rambler
Blackball: Tropical Rambler

Win 100 games on Tropic Roadhouse table

امتیاز: 1 Blackball Pool

Blackball: Proud Gentleman
Blackball: Proud Gentleman

Win 50 games on Gentlemen's Alliance table

امتیاز: 5 Blackball Pool

Blackball: His Highness
Blackball: His Highness

Win 50 games on Royal Club table

امتیاز: 5 Blackball Pool

Blackball: Table Champion
Blackball: Table Champion

Win 50 games on Pro Society Cue Federation table

امتیاز: 15 Blackball Pool

Snooker: Icebreaker
Snooker: Icebreaker

Win for the first time

امتیاز: 1 Snooker Live Pro

چگونه امتیاز بگیریم

بازی کنید و امتیاز و نشان کسب کنید!

با برنده شدن در بازی ها، علاوه بر دریافت نشانهای افتخار، امتیازهای فعالیت کسب خواهید کرد.

ChiefLordAce

چرا ژتون بخرم؟

  • یک میلیونر مجازی بشوید
  • در بازی های سطح بالا بازی کنید تا با بهترین بازیکنان ما مقابله کنید
  • همان هیجان آشنای کازینو را تجربه کنید
  • لحظات هیجان انگیز و فراموش نشدنی در انتظار شما است

چرا بهتر است عضو وی آی پی بشوم؟

  • VALUE - get 50% extra GameChips with every purchase of at least 100K
  • BLING - show off your new VIP sign for your login and profile
  • RESPECT - show the competition that you are here to win