بشوید ACE!

شناخته شوند. GameDesire برای بازیکنان حرفه ای و وفادار به سایت، سیستم امتیاز دهی خاصی در نظر گرفته شده تا همیشه به عنوان بهترین اعضای سایت

High 5!
High 5!

5 high win symbols appearing anywhere for the 10th time

بقیه

امتیاز: 1 Golden Reels Casino Slots

Space Academy
Space Academy

Hitting 3 or 4 Space Cadet symbols for the 10th time

بقیه

امتیاز: 1 Golden Reels Casino Slots

Graduation day
Graduation day

Hitting 5 Space Cadet symbols for the first time

بقیه

امتیاز: 1 Golden Reels Casino Slots

Lucky one
Lucky one

5 winning spins in a row, for the 5th time

بقیه

امتیاز: 1 Golden Reels Casino Slots

Mega Wild Winner
Mega Wild Winner

Winning with Mega Wild for the 50th time

بقیه

امتیاز: 1 Golden Reels Casino Slots

Mega Wild Big Winner
Mega Wild Big Winner

Big Win with Mega Wild for the 25th time

بقیه

امتیاز: 2 Golden Reels Casino Slots

Wild Win
Wild Win

Winning with two Wild symbols for the 50th time

بقیه

امتیاز: 1 Golden Reels Casino Slots

Wildest Win
Wildest Win

Winning with four Wild symbols for the first time

بقیه

امتیاز: 1 Golden Reels Casino Slots

Mad-Wild Win
Mad-Wild Win

Winning with five Wild symbols for the first time

امتیاز: 20 Golden Reels Casino Slots

Free Spin Frenzy
Free Spin Frenzy

Free Spins mode triggered for the first time

بقیه

امتیاز: 1 Golden Reels Casino Slots

Lucky Free
Lucky Free

Winning 5000 coins on Free Spins mode for the first time

بقیه

امتیاز: 1 Golden Reels Casino Slots

Symbol multiplier Win
Symbol multiplier Win

Winning with Symbol Multiplier power up for the 100th time

امتیاز: 3 Golden Reels Casino Slots

Symbol upgrade Win
Symbol upgrade Win

Winning with Symbol Upgrade power up for the 100th time

امتیاز: 3 Golden Reels Casino Slots

Symbol upgrade Win
Symbol upgrade Win

Winning with Symbol Upgrade power up for the 100th time

امتیاز: 3 Golden Reels Casino Slots

Symbol upgrade Win
Symbol upgrade Win

Winning with Symbol Upgrade power up for the 100th time

امتیاز: 3 Golden Reels Casino Slots

Symbol upgrade Win
Symbol upgrade Win

Winning with Symbol Upgrade power up for the 100th time

امتیاز: 3 Golden Reels Casino Slots

Symbol upgrade Win
Symbol upgrade Win

Winning with Symbol Upgrade power up for the 100th time

امتیاز: 3 Golden Reels Casino Slots

Extra Paylines Win
Extra Paylines Win

Winning with Extra Paylines power up for the 100th time

امتیاز: 3 Golden Reels Casino Slots

Symbol as Wild Win
Symbol as Wild Win

Winning with Symbol as Wild power up for the 100th time

امتیاز: 3 Golden Reels Casino Slots

Multiplier x 3 Win
Multiplier x 3 Win

Winning with Symbol Multiplayer x3 power up for the 100th time

امتیاز: 3 Golden Reels Casino Slots

Multiplier x 4 Win
Multiplier x 4 Win

Winning with Symbol Multiplayer x4 power up for the 100th time

امتیاز: 3 Golden Reels Casino Slots

Xp accelerator Win
Xp accelerator Win

Winning with XP accelerator power up for the 100th time

امتیاز: 3 Golden Reels Casino Slots

Power Win
Power Win

Winning with any power up, received from friend for the 10th time

بقیه

امتیاز: 1 Golden Reels Casino Slots

Powered-up
Powered-up

Using up any power up for the 10th time

بقیه

امتیاز: 1 Golden Reels Casino Slots

Round and round
Round and round

1000 spins in Auto Spin mode

بقیه

امتیاز: 1 Golden Reels Casino Slots

Winning Big
Winning Big

Scoring Big Win two times in a row for the first time

بقیه

امتیاز: 1 Golden Reels Casino Slots

Open all the doors
Open all the doors

Unlocking all paylines

امتیاز: 2 Golden Reels Casino Slots

Living Large
Living Large

Winning 100,000 coins in one day for the first time

بقیه

امتیاز: 1 Golden Reels Casino Slots

Lucky lines
Lucky lines

3 winning lines at once for the 5th time

بقیه

امتیاز: 1 Golden Reels Casino Slots

Everyone's favorite
Everyone's favorite

3 friends joined the game

بقیه

امتیاز: 1 Golden Reels Casino Slots

Gifter
Gifter

First gift sent

امتیاز: 1 Golden Reels Casino Slots

Gifted
Gifted

First gift accepted

امتیاز: 1 Golden Reels Casino Slots

Master of strategy
Master of strategy

Winning in mini-game for the 10th time

بقیه

امتیاز: 1 Golden Reels Casino Slots

Master of disaster
Master of disaster

Forcing enemy to flee the battlefield for the first time

بقیه

امتیاز: 1 Golden Reels Casino Slots

Charge!
Charge!

Blasting 6 or more mechs with one Tesla shot for the first time

بقیه

امتیاز: 1 Golden Reels Casino Slots

Tango down
Tango down

Drone Wiping out at least 5 tanks in a single run for the first time

بقیه

امتیاز: 1 Golden Reels Casino Slots

Traveler
Traveler

Completing the map for the first time

بقیه

امتیاز: 3 Golden Reels Casino Slots

Mountain trip
Mountain trip

Discovering Mountain treasure for the first time

امتیاز: 3 Golden Reels Casino Slots

Dwarf mine
Dwarf mine

Visiting Dwarven Mine for the first time

امتیاز: 3 Golden Reels Casino Slots

Elven Citadel
Elven Citadel

Visiting Elven Citadel for the first time

امتیاز: 3 Golden Reels Casino Slots

Runaway princess
Runaway princess

Finding out that princess is not in this castle for the first time

امتیاز: 3 Golden Reels Casino Slots

Lake monster
Lake monster

Defeating Lake Monster for the first time

امتیاز: 3 Golden Reels Casino Slots

Oasis
Oasis

Visiting Aboriginal village for the first time

امتیاز: 3 Golden Reels Casino Slots

Orc slayer
Orc slayer

Defeating Orcs for the first time

امتیاز: 3 Golden Reels Casino Slots

No one expected
No one expected

Entering the castle from the back for the first time

امتیاز: 3 Golden Reels Casino Slots

Turning point
Turning point

Reaching turning point on the map for the first time

امتیاز: 3 Golden Reels Casino Slots

Sea clif
Sea clif

Reaching end of the world for the first time

امتیاز: 3 Golden Reels Casino Slots

Knight out
Knight out

Visiting South Road Tavern for the first time

امتیاز: 3 Golden Reels Casino Slots

Harvest time
Harvest time

Visiting Abandoned Farm for the first time

امتیاز: 3 Golden Reels Casino Slots

Dragon victory
Dragon victory

Winning with Dragon Wild having bet 1000 coins or more

بقیه

امتیاز: 2 Golden Reels Casino Slots

چگونه امتیاز بگیریم

بازی کنید و امتیاز و نشان کسب کنید!

با برنده شدن در بازی ها، علاوه بر دریافت نشانهای افتخار، امتیازهای فعالیت کسب خواهید کرد.

ChiefLordAce

چرا ژتون بخرم؟

  • یک میلیونر مجازی بشوید
  • در بازی های سطح بالا بازی کنید تا با بهترین بازیکنان ما مقابله کنید
  • همان هیجان آشنای کازینو را تجربه کنید
  • لحظات هیجان انگیز و فراموش نشدنی در انتظار شما است

چرا بهتر است عضو وی آی پی بشوم؟

  • VALUE - get 50% extra GameChips with every purchase of at least 100K
  • BLING - show off your new VIP sign for your login and profile
  • RESPECT - show the competition that you are here to win