بشوید ACE!

شناخته شوند. GameDesire برای بازیکنان حرفه ای و وفادار به سایت، سیستم امتیاز دهی خاصی در نظر گرفته شده تا همیشه به عنوان بهترین اعضای سایت

افتخارات

Trouble Maker

Trouble Maker

وقتی باعث شوید کسی Bad Beat بگیرد.

Poker to go

Poker to go

بازی پوکر روی تبلت

Lucky Hand

Lucky Hand

شرکت در بازیهای دوران یک میلیاردمین دست.

جک پات بینگو

جک پات بینگو

امتیاز: 5 بینگو

برنده شدن جک پات در بازی بینگو

Bingo Torpedo Boy

Bingo Torpedo Boy

امتیاز: 50 بینگو

باقی ماندن یک بازیکن در لیست ده نفر بازیکن بینگو برتر سایت برای 48 ساعت.

Bingo Lover

Bingo Lover

امتیاز: 2 بینگو

بازی در 10 دست بینگو

Bingo-on!

Bingo-on!

امتیاز: 1 بینگو

زدن بینگو در بینگو 75 برای اولین بار

B Bingo King

B Bingo King

امتیاز: 2 بینگو

زدن بینگو در 5 الگوی کوپن متفاوت در بینگو 75

King of cool

King of cool

امتیاز: 200 بینگو

زدن بینگو در تمام الگوهای کوپن ممکن در بینگو 75

Sniper

Sniper

امتیاز: 1 بینگو

زدن یک خط در بینگو 90 برای اولین بار

Marksman

Marksman

امتیاز: 1 بینگو

زدن دو خط در بینگو 90 برای اولین بار

Shooter

Shooter

امتیاز: 1 بینگو

زدن فول هاس در بینگو 90 برای اولین بار

Dr Full House

Dr Full House

امتیاز: 2 بینگو

زدنیک خط و دو خط و فول هاس در یک بازی بینگو 90 برای اولین بار

Bingo Factory

Bingo Factory

امتیاز: 1 بینگو

بازی در 20 دست بینگو در عرض 24 ساعت

Bee Lucky

Bee Lucky

امتیاز: 2 بینگو

برنده شده در پنج بازی در طی 24 ساعت. در بازی بینگو باید فول هاس را بزنید تا برنده حساب بشوید.

Perfect match

Perfect match

امتیاز: 5 بینگو

زدن بینگو وقتی تمام شماره ها با الگو مطابق باشند.

Coupongo

Coupongo

امتیاز: 1 بینگو

داشتن حداقل یک کوپن باطل بدون زدن حتی یک شماره، برای اولین بار

Bingo Master

Bingo Master

امتیاز: 20 بینگو

بدست آوردن 5000 امتیاز در یک ماه

Silver Marker

Silver Marker

امتیاز: 50 بینگو

بدست آوردن بیشترین امتیاز در هفته

Golden  Marker

Golden Marker

امتیاز: 200 بینگو

بدست آوردن بیشترین امتیاز در یک ماه

Stone Combo

Stone Combo

امتیاز: 10 بینگو

زدن حداقل 11 (یا 7 در بینگو 90) شماره در یک کوپن

Bronze Combo

Bronze Combo

امتیاز: 50 بینگو

زدن حداقل 13 (یا 9 در بینگو 90) شماره در یک کوپن

Iron Combo

Iron Combo

امتیاز: 10 بینگو

زدن پنج شماره پشت هم در یک بازی در یک خط از کوپن

Crystal Path

Crystal Path

امتیاز: 5 بینگو

بردن 4 امتیاز بادکنک در یک بازی

Ruby Path

Ruby Path

امتیاز: 20 بینگو

بردن 5 امتیاز بادکنک در یک بازی

Diamond Path

Diamond Path

امتیاز: 50 بینگو

بردن 6 امتیاز بادکنک در یک بازی

Bingo to go

Bingo to go

امتیاز: 50 بینگو

بازی بینگو روی تبلت

Enter the temple

Enter the temple

امتیاز: 1 ماجونگ

تمام کردن یک بازی در ماهجونگ

First hit

First hit

امتیاز: 1 ماجونگ

خرید اولین کوپن در بازی تک نفره ماهجونگ

Mahjong addict

Mahjong addict

امتیاز: 2 ماجونگ

Finishing 10 games in Mahjong, in singleplayer or multiplayer game (minimum 5 players). Player must reach minimum 1,000 points.

Cleaner

Cleaner

امتیاز: 2 ماجونگ

Removing all tiles from the board for the first time without hints or shuffle in Mahjong.

Dragon's way

Dragon's way

امتیاز: 2 ماجونگ

Completing for the first time 10th level in Mahjong.

Sensei

Sensei

امتیاز: 5 ماجونگ

Completing 5th level in Mahjong without buying coupons for the first time.

Mission possible

Mission possible

امتیاز: 5 ماجونگ

Completing first three levels in Mahjong without hints or shuffle for the first time.

Nirvana

Nirvana

امتیاز: 200 ماجونگ

Completing all 119 levels in Mahjong for the first time.

Stairway to the top

Stairway to the top

امتیاز: 2 ماجونگ

Reaching 15,000 points in Mahjong multiplayer game (minimum 5 players) for the first time.

Monkey's Fist

Monkey's Fist

امتیاز: 1 ماجونگ

Winning first Mahjong game in Monkey mode. Player must reach minimum 1,000 points in game with minimum 5 players.

Crouching Tiger

Crouching Tiger

امتیاز: 1 ماجونگ

Winning first Mahjong game in Tiger mode. Player must reach minimum 1,000 points in game with minimum 5 players.

Floating Snake

Floating Snake

امتیاز: 1 ماجونگ

Winning first Mahjong game in Snake mode. Player must reach minimum 1,000 points in game with minimum 5 players.

Hidden Dragon

Hidden Dragon

امتیاز: 1 ماجونگ

Winning first Mahjong game in Dragon mode. Player must reach minimum 1,000 points in game with minimum 5 players.

Rising Spirit

Rising Spirit

امتیاز: 5 ماجونگ

Winner of 10 multiplayer games in Mahjong (minimum 5 players). Player must reach minimum 1,000 points.

Mahjon-key

Mahjon-key

امتیاز: 1 ماجونگ

Finishing 10 games in Mahjong within 24 hours, in multiplayer mode (minimum 5 players). Game must be played until the end of the time or until reaching a deadlock. A minimum of 1,000 points has to be acquired.

Mahjor

Mahjor

امتیاز: 2 ماجونگ

Winning 3 games in Mahjong within 24 hours, in multiplayer mode (minimum 5 players). Game must be played until the end of the time or until reaching a deadlock. A minimum of 1,000 points has to be acquired.

Master Belt

Master Belt

امتیاز: 20 ماجونگ

Gaining 1,500 XPs within a month.

Flying Kunai

Flying Kunai

امتیاز: 50 ماجونگ

Gaining the highest number of XPs in Mahjong within a week.

Katana

Katana

امتیاز: 200 ماجونگ

Gaining the highest number of XPs in Mahjong within a month.

eXPerience eXPert

eXPerience eXPert

امتیاز: 500 ماجونگ

Reaching 100th XP level in Mahjong.

Enter the gate

Enter the gate

امتیاز: 1 Mahjong Gate

تمام کردن یک بازی در ماهجونگ

چگونه امتیاز بگیریم

بازی کنید و امتیاز و نشان کسب کنید!

با برنده شدن در بازی ها، علاوه بر دریافت نشانهای افتخار، امتیازهای فعالیت کسب خواهید کرد.

Chief Lord Ace

چرا ژتون بخرم؟

  • یک میلیونر مجازی بشوید
  • در بازی های سطح بالا بازی کنید تا با بهترین بازیکنان ما مقابله کنید
  • همان هیجان آشنای کازینو را تجربه کنید
  • لحظات هیجان انگیز و فراموش نشدنی در انتظار شما است

چرا بهتر است عضو وی آی پی بشوم؟

  • VALUE - get 50% extra GameChips with every purchase of at least 100K
  • BLING - show off your new VIP sign for your login and profile
  • RESPECT - show the competition that you are here to win