بشوید ACE!

شناخته شوند. GameDesire برای بازیکنان حرفه ای و وفادار به سایت، سیستم امتیاز دهی خاصی در نظر گرفته شده تا همیشه به عنوان بهترین اعضای سایت

Table Month'ster
Table Month'ster

مطرحترین بازیکن در یک میز خاص در یک ماه.

امتیاز: 500 پوکر تگزاس هولدم

Tourney Month'ster
Tourney Month'ster

مطرحترین بازیکن تورنمنت پوکر در یک ماه.

امتیاز: 500 پوکر تگزاس هولدم

Server Revenge
Server Revenge

هنگامی که قبل از رو شدن کارتها All-in شود و بازیکن با اینکه حداقل 99% شانس برنده شدن داشته باشد ولی ببازد!

امتیاز: 10 پوکر تگزاس هولدم

Trouble Maker
Trouble Maker

وقتی باعث شوید کسی Bad Beat بگیرد.

امتیاز: 200 پوکر تگزاس هولدم

Poker to go
Poker to go

بازی پوکر روی تبلت

امتیاز: 50 پوکر تگزاس هولدم

Lucky Hand
Lucky Hand

شرکت در بازیهای دوران یک میلیاردمین دست.

امتیاز: 150 پوکر تگزاس هولدم

جک پات بینگو
جک پات بینگو

برنده شدن جک پات در بازی بینگو

امتیاز: 5 بینگو

Bingo Torpedo Boy
Bingo Torpedo Boy

باقی ماندن یک بازیکن در لیست ده نفر بازیکن بینگو برتر سایت برای 48 ساعت.

امتیاز: 50 بینگو

Bingo Lover
Bingo Lover

بازی در 10 دست بینگو

بقیه

امتیاز: 2 بینگو

Bingo-on!
Bingo-on!

زدن بینگو در بینگو 75 برای اولین بار

بقیه

امتیاز: 1 بینگو

B Bingo King
B Bingo King

زدن بینگو در 5 الگوی کوپن متفاوت در بینگو 75

بقیه

امتیاز: 2 بینگو

King of cool
King of cool

زدن بینگو در تمام الگوهای کوپن ممکن در بینگو 75

امتیاز: 200 بینگو

Sniper
Sniper

زدن یک خط در بینگو 90 برای اولین بار

بقیه

امتیاز: 1 بینگو

Marksman
Marksman

زدن دو خط در بینگو 90 برای اولین بار

بقیه

امتیاز: 1 بینگو

Shooter
Shooter

زدن فول هاس در بینگو 90 برای اولین بار

بقیه

امتیاز: 1 بینگو

Dr Full House
Dr Full House

زدنیک خط و دو خط و فول هاس در یک بازی بینگو 90 برای اولین بار

بقیه

امتیاز: 2 بینگو

Bingo Factory
Bingo Factory

بازی در 20 دست بینگو در عرض 24 ساعت

امتیاز: 1 بینگو

Bee Lucky
Bee Lucky

برنده شده در پنج بازی در طی 24 ساعت. در بازی بینگو باید فول هاس را بزنید تا برنده حساب بشوید.

امتیاز: 2 بینگو

Perfect match
Perfect match

زدن بینگو وقتی تمام شماره ها با الگو مطابق باشند.

امتیاز: 5 بینگو

Coupongo
Coupongo

داشتن حداقل یک کوپن باطل بدون زدن حتی یک شماره، برای اولین بار

بقیه

امتیاز: 1 بینگو

Bingo Master
Bingo Master

بدست آوردن 5000 امتیاز در یک ماه

بقیه

امتیاز: 20 بینگو

Silver Marker
Silver Marker

بدست آوردن بیشترین امتیاز در هفته

امتیاز: 50 بینگو

Golden Marker
Golden  Marker

بدست آوردن بیشترین امتیاز در یک ماه

امتیاز: 200 بینگو

Stone Combo
Stone Combo

زدن حداقل 11 (یا 7 در بینگو 90) شماره در یک کوپن

امتیاز: 10 بینگو

Bronze Combo
Bronze Combo

زدن حداقل 13 (یا 9 در بینگو 90) شماره در یک کوپن

امتیاز: 50 بینگو

Iron Combo
Iron Combo

زدن پنج شماره پشت هم در یک بازی در یک خط از کوپن

امتیاز: 10 بینگو

Crystal Path
Crystal Path

بردن 4 امتیاز بادکنک در یک بازی

امتیاز: 5 بینگو

Ruby Path
Ruby Path

بردن 5 امتیاز بادکنک در یک بازی

امتیاز: 20 بینگو

Diamond Path
Diamond Path

بردن 6 امتیاز بادکنک در یک بازی

امتیاز: 50 بینگو

Bingo to go
Bingo to go

بازی بینگو روی تبلت

امتیاز: 50 بینگو

Enter the temple
Enter the temple

تمام کردن یک بازی در ماهجونگ

امتیاز: 1 ماجونگ

First hit
First hit

خرید اولین کوپن در بازی تک نفره ماهجونگ

امتیاز: 1 ماجونگ

Mahjong addict
Mahjong addict

Finishing 10 games in Mahjong, in singleplayer or multiplayer game (minimum 5 players). Player must reach minimum 1,000 points.

بقیه

امتیاز: 2 ماجونگ

Cleaner
Cleaner

Removing all tiles from the board for the first time without hints or shuffle in Mahjong.

بقیه

امتیاز: 2 ماجونگ

Dragon's way
Dragon's way

Completing for the first time 10th level in Mahjong.

بقیه

امتیاز: 2 ماجونگ

Sensei
Sensei

Completing 5th level in Mahjong without buying coupons for the first time.

بقیه

امتیاز: 5 ماجونگ

Mission possible
Mission possible

Completing first three levels in Mahjong without hints or shuffle for the first time.

بقیه

امتیاز: 5 ماجونگ

Nirvana
Nirvana

Completing all 119 levels in Mahjong for the first time.

امتیاز: 200 ماجونگ

Stairway to the top
Stairway to the top

Reaching 15,000 points in Mahjong multiplayer game (minimum 5 players) for the first time.

بقیه

امتیاز: 2 ماجونگ

Monkey's Fist
Monkey's Fist

Winning first Mahjong game in Monkey mode. Player must reach minimum 1,000 points in game with minimum 5 players.

امتیاز: 1 ماجونگ

Crouching Tiger
Crouching Tiger

Winning first Mahjong game in Tiger mode. Player must reach minimum 1,000 points in game with minimum 5 players.

امتیاز: 1 ماجونگ

Floating Snake
Floating Snake

Winning first Mahjong game in Snake mode. Player must reach minimum 1,000 points in game with minimum 5 players.

امتیاز: 1 ماجونگ

Hidden Dragon
Hidden Dragon

Winning first Mahjong game in Dragon mode. Player must reach minimum 1,000 points in game with minimum 5 players.

امتیاز: 1 ماجونگ

Rising Spirit
Rising Spirit

Winner of 10 multiplayer games in Mahjong (minimum 5 players). Player must reach minimum 1,000 points.

بقیه

امتیاز: 5 ماجونگ

Mahjon-key
Mahjon-key

Finishing 10 games in Mahjong within 24 hours, in multiplayer mode (minimum 5 players). Game must be played until the end of the time or until reaching a deadlock. A minimum of 1,000 points has to be acquired.

امتیاز: 1 ماجونگ

Mahjor
Mahjor

Winning 3 games in Mahjong within 24 hours, in multiplayer mode (minimum 5 players). Game must be played until the end of the time or until reaching a deadlock. A minimum of 1,000 points has to be acquired.

امتیاز: 2 ماجونگ

Master Belt
Master Belt

Gaining 1,500 XPs within a month.

بقیه

امتیاز: 20 ماجونگ

Flying Kunai
Flying Kunai

Gaining the highest number of XPs in Mahjong within a week.

امتیاز: 50 ماجونگ

Katana
Katana

Gaining the highest number of XPs in Mahjong within a month.

امتیاز: 200 ماجونگ

eXPerience eXPert
eXPerience eXPert

Reaching 100th XP level in Mahjong.

امتیاز: 500 ماجونگ

چگونه امتیاز بگیریم

بازی کنید و امتیاز و نشان کسب کنید!

با برنده شدن در بازی ها، علاوه بر دریافت نشانهای افتخار، امتیازهای فعالیت کسب خواهید کرد.

ChiefLordAce

چرا ژتون بخرم؟

  • یک میلیونر مجازی بشوید
  • در بازی های سطح بالا بازی کنید تا با بهترین بازیکنان ما مقابله کنید
  • همان هیجان آشنای کازینو را تجربه کنید
  • لحظات هیجان انگیز و فراموش نشدنی در انتظار شما است

چرا بهتر است عضو وی آی پی بشوم؟

  • VALUE - get 50% extra GameChips with every purchase of at least 100K
  • BLING - show off your new VIP sign for your login and profile
  • RESPECT - show the competition that you are here to win