بشوید ACE!

شناخته شوند. GameDesire برای بازیکنان حرفه ای و وفادار به سایت، سیستم امتیاز دهی خاصی در نظر گرفته شده تا همیشه به عنوان بهترین اعضای سایت

افتخارات

Mahjong lover

Mahjong lover

امتیاز: 2 Mahjong Gate

Finishing 10 games in Mahjong, in singleplayer or multiplayer game (minimum 5 players). Player must reach minimum 1,000 points.

Adventure begins

Adventure begins

امتیاز: 2 Mahjong Gate

Removing all tiles from the board for the first time without hints or shuffle in Mahjong.

Heaven fan

Heaven fan

امتیاز: 2 Mahjong Gate

Completing for the first time 10th level in Mahjong.

Aerial silk

Aerial silk

امتیاز: 5 Mahjong Gate

Completing first three levels in Mahjong without hints or shuffle for the first time.

Secret knowledge

Secret knowledge

امتیاز: 200 Mahjong Gate

Completing all 120 levels in Mahjong for the first time.

Golden teapot

Golden teapot

امتیاز: 2 Mahjong Gate

Reaching 15,000 points in Mahjong multiplayer game (minimum 5 players) for the first time.

Paper kite

Paper kite

امتیاز: 5 Mahjong Gate

Winner of 10 multiplayer games in Mahjong (minimum 5 players). Player must reach minimum 1,000 points.

Bronze coin

Bronze coin

امتیاز: 2 Mahjong Gate

Winning 3 games in Mahjong within 24 hours, in multiplayer mode (minimum 5 players). Game must be played until the end of the time or until reaching a deadlock. A minimum of 1,000 points has to be acquired.

Sensei

Sensei

امتیاز: 20 Mahjong Gate

Gaining 1,500 XPs within a month.

General

General

امتیاز: 50 Mahjong Gate

Gaining the highest number of XPs in Mahjong within a week.

Princess

Princess

امتیاز: 200 Mahjong Gate

Gaining the highest number of XPs in Mahjong within a month.

Emperor

Emperor

امتیاز: 500 Mahjong Gate

Reaching 100th XP level in Mahjong.

Farmer's hat

Farmer's hat

امتیاز: 1 Mahjong Gate

Winning first Mahjong game in Farmer mode. Player must reach minimum 1,000 points in game with minimum 5 players.

Master's diploma

Master's diploma

امتیاز: 1 Mahjong Gate

Winning first Mahjong game in Master mode. Player must reach minimum 1,000 points in game with minimum 5 players.

Wizard's spellbook

Wizard's spellbook

امتیاز: 1 Mahjong Gate

Winning first Mahjong game in Wizard mode. Player must reach minimum 1,000 points in game with minimum 5 players.

Ninja stars

Ninja stars

امتیاز: 1 Mahjong Gate

Winning first Mahjong game in Ninja mode. Player must reach minimum 1,000 points in game with minimum 5 players.

Samurai's helmet

Samurai's helmet

امتیاز: 1 Mahjong Gate

Winning first Mahjong game in Samurai mode. Player must reach minimum 1,000 points in game with minimum 5 players.

Go green

Go green

برنده شدن در مسابقات رده بندی ماهانه بیلیارد.

Red Hot

Red Hot

برنده شدن در مسابقات بیلیارد S&G

Quick Silver

Quick Silver

برنده شدن در مسابقات Pool 9.

High Break

High Break

Getting break of 100 or higher when playing snooker.

Maximum Break

Maximum Break

Getting maximum possible break (147) in snooker.

8-Ball: Icebreaker

8-Ball: Icebreaker

Win for the first time

8-Ball: Pool Amateur

8-Ball: Pool Amateur

Play 100 games

8-Ball: Eagle Eye

8-Ball: Eagle Eye

Sink 1000 legal balls

8-Ball: Combo Strike

8-Ball: Combo Strike

Sink at least 4 legal balls in one shot

8-Ball: Terminator

8-Ball: Terminator

Sink all balls starting from the break

8-Ball: Bullseye

8-Ball: Bullseye

Sink the 8 ball on the break

8-Ball: Magician

8-Ball: Magician

Use 100 Tricks

8-Ball: Moto Rider

8-Ball: Moto Rider

Win 50 games on Motorbike Hall table

8-Ball: Saloon Patron

8-Ball: Saloon Patron

Win 100 games on Old Town Saloon table

8-Ball: Big City Dandy

8-Ball: Big City Dandy

Win 100 games on Big City Cafe table

8-Ball: Dragon Slayer

8-Ball: Dragon Slayer

Win 100 games on Dragon Gate table

8-Ball: Tropical Rambler

8-Ball: Tropical Rambler

Win 100 games on Tropic Roadhouse table

8-Ball: Proud Gentleman

8-Ball: Proud Gentleman

Win 50 games on Gentlemen's Alliance table

8-Ball: His Highness

8-Ball: His Highness

Win 50 games on Royal Club table

8-Ball: Table Champion

8-Ball: Table Champion

Win 50 games on Pro Society Cue Federation table

8-Ball: Pool Expert

8-Ball: Pool Expert

Play 1000 games

8-Ball: Pool Pro

8-Ball: Pool Pro

Play 10000 games

8-Ball: Hot Streak

8-Ball: Hot Streak

Win 10 games in a row

8-Ball: Bulldozer

8-Ball: Bulldozer

Win 25 games in a row

8-Ball: Blitz Adept

8-Ball: Blitz Adept

Play 10 Blitz mode games

8-Ball: Sniper

8-Ball: Sniper

Sink 100 legal balls

8-Ball: National Hero

8-Ball: National Hero

Win 100 games with a national cue

Blackball: Icebreaker

Blackball: Icebreaker

امتیاز: 1 Blackball Pool

Win for the first time

Blackball: Pool Amateur

Blackball: Pool Amateur

امتیاز: 5 Blackball Pool

Play 100 games

Blackball: Pool Expert

Blackball: Pool Expert

امتیاز: 10 Blackball Pool

Play 1000 games

Blackball: Pool Pro

Blackball: Pool Pro

امتیاز: 25 Blackball Pool

Play 10000 games

چگونه امتیاز بگیریم

بازی کنید و امتیاز و نشان کسب کنید!

با برنده شدن در بازی ها، علاوه بر دریافت نشانهای افتخار، امتیازهای فعالیت کسب خواهید کرد.

Chief Lord Ace

چرا ژتون بخرم؟

  • یک میلیونر مجازی بشوید
  • در بازی های سطح بالا بازی کنید تا با بهترین بازیکنان ما مقابله کنید
  • همان هیجان آشنای کازینو را تجربه کنید
  • لحظات هیجان انگیز و فراموش نشدنی در انتظار شما است

چرا بهتر است عضو وی آی پی بشوم؟

  • VALUE - get 50% extra GameChips with every purchase of at least 100K
  • BLING - show off your new VIP sign for your login and profile
  • RESPECT - show the competition that you are here to win