بشوید ACE!

شناخته شوند. GameDesire برای بازیکنان حرفه ای و وفادار به سایت، سیستم امتیاز دهی خاصی در نظر گرفته شده تا همیشه به عنوان بهترین اعضای سایت

Enter the temple
Enter the temple

تمام کردن یک بازی در ماهجونگ

امتیاز: 1 ماجونگ

First hit
First hit

خرید اولین کوپن در بازی تک نفره ماهجونگ

امتیاز: 1 ماجونگ

Mahjong addict
Mahjong addict

Finishing 10 games in Mahjong, in singleplayer or multiplayer game (minimum 5 players). Player must reach minimum 1,000 points.

بقیه

امتیاز: 2 ماجونگ

Cleaner
Cleaner

Removing all tiles from the board for the first time without hints or shuffle in Mahjong.

بقیه

امتیاز: 2 ماجونگ

Dragon's way
Dragon's way

Completing for the first time 10th level in Mahjong.

بقیه

امتیاز: 2 ماجونگ

Sensei
Sensei

Completing 5th level in Mahjong without buying coupons for the first time.

بقیه

امتیاز: 5 ماجونگ

Mission possible
Mission possible

Completing first three levels in Mahjong without hints or shuffle for the first time.

بقیه

امتیاز: 5 ماجونگ

Nirvana
Nirvana

Completing all 119 levels in Mahjong for the first time.

امتیاز: 200 ماجونگ

Stairway to the top
Stairway to the top

Reaching 15,000 points in Mahjong multiplayer game (minimum 5 players) for the first time.

بقیه

امتیاز: 2 ماجونگ

Monkey's Fist
Monkey's Fist

Winning first Mahjong game in Monkey mode. Player must reach minimum 1,000 points in game with minimum 5 players.

امتیاز: 1 ماجونگ

Crouching Tiger
Crouching Tiger

Winning first Mahjong game in Tiger mode. Player must reach minimum 1,000 points in game with minimum 5 players.

امتیاز: 1 ماجونگ

Floating Snake
Floating Snake

Winning first Mahjong game in Snake mode. Player must reach minimum 1,000 points in game with minimum 5 players.

امتیاز: 1 ماجونگ

Hidden Dragon
Hidden Dragon

Winning first Mahjong game in Dragon mode. Player must reach minimum 1,000 points in game with minimum 5 players.

امتیاز: 1 ماجونگ

Rising Spirit
Rising Spirit

Winner of 10 multiplayer games in Mahjong (minimum 5 players). Player must reach minimum 1,000 points.

بقیه

امتیاز: 5 ماجونگ

Mahjon-key
Mahjon-key

Finishing 10 games in Mahjong within 24 hours, in multiplayer mode (minimum 5 players). Game must be played until the end of the time or until reaching a deadlock. A minimum of 1,000 points has to be acquired.

امتیاز: 1 ماجونگ

Mahjor
Mahjor

Winning 3 games in Mahjong within 24 hours, in multiplayer mode (minimum 5 players). Game must be played until the end of the time or until reaching a deadlock. A minimum of 1,000 points has to be acquired.

امتیاز: 2 ماجونگ

Master Belt
Master Belt

Gaining 1,500 XPs within a month.

بقیه

امتیاز: 20 ماجونگ

Flying Kunai
Flying Kunai

Gaining the highest number of XPs in Mahjong within a week.

امتیاز: 50 ماجونگ

Katana
Katana

Gaining the highest number of XPs in Mahjong within a month.

امتیاز: 200 ماجونگ

eXPerience eXPert
eXPerience eXPert

Reaching 100th XP level in Mahjong.

امتیاز: 500 ماجونگ

High 5!
High 5!

5 high win symbols appearing anywhere for the 10th time

بقیه

امتیاز: 2 Golden Reels Casino Slots

Space Academy
Space Academy

Hitting 3 or 4 Space Cadet symbols for the 10th time

بقیه

امتیاز: 2 Golden Reels Casino Slots

Graduation day
Graduation day

Hitting 5 Space Cadet symbols for the first time

بقیه

امتیاز: 5 Golden Reels Casino Slots

Lucky one
Lucky one

5 winning spins in a row, for the 5th time

بقیه

امتیاز: 2 Golden Reels Casino Slots

Mega Wild Winner
Mega Wild Winner

Winning with Mega Wild for the 50th time

بقیه

امتیاز: 2 Golden Reels Casino Slots

Mega Wild Big Winner
Mega Wild Big Winner

Big Win with Mega Wild for the 25th time

بقیه

امتیاز: 5 Golden Reels Casino Slots

Wild Win
Wild Win

Winning with two Wild symbols for the 50th time

بقیه

امتیاز: 2 Golden Reels Casino Slots

Wildest Win
Wildest Win

Winning with four Wild symbols for the first time

بقیه

امتیاز: 5 Golden Reels Casino Slots

Mad-Wild Win
Mad-Wild Win

Winning with five Wild symbols for the first time

امتیاز: 100 Golden Reels Casino Slots

Free Spin Frenzy
Free Spin Frenzy

Free Spins mode triggered for the first time

بقیه

امتیاز: 3 Golden Reels Casino Slots

Lucky Free
Lucky Free

Winning 5000 coins on Free Spins mode for the first time

بقیه

امتیاز: 2 Golden Reels Casino Slots

Symbol multiplier Win
Symbol multiplier Win

Winning with Symbol Multiplier power up for the 100th time

امتیاز: 5 Golden Reels Casino Slots

Symbol upgrade Win
Symbol upgrade Win

Winning with Symbol Upgrade power up for the 100th time

امتیاز: 5 Golden Reels Casino Slots

Symbol upgrade Win
Symbol upgrade Win

Winning with Symbol Upgrade power up for the 100th time

امتیاز: 5 Golden Reels Casino Slots

Symbol upgrade Win
Symbol upgrade Win

Winning with Symbol Upgrade power up for the 100th time

امتیاز: 5 Golden Reels Casino Slots

Symbol upgrade Win
Symbol upgrade Win

Winning with Symbol Upgrade power up for the 100th time

امتیاز: 5 Golden Reels Casino Slots

Symbol upgrade Win
Symbol upgrade Win

Winning with Symbol Upgrade power up for the 100th time

امتیاز: 5 Golden Reels Casino Slots

Extra Paylines Win
Extra Paylines Win

Winning with Extra Paylines power up for the 100th time

امتیاز: 5 Golden Reels Casino Slots

Symbol as Wild Win
Symbol as Wild Win

Winning with Symbol as Wild power up for the 100th time

امتیاز: 5 Golden Reels Casino Slots

Multiplier x 3 Win
Multiplier x 3 Win

Winning with Symbol Multiplayer x3 power up for the 100th time

امتیاز: 5 Golden Reels Casino Slots

Multiplier x 4 Win
Multiplier x 4 Win

Winning with Symbol Multiplayer x4 power up for the 100th time

امتیاز: 5 Golden Reels Casino Slots

Xp accelerator Win
Xp accelerator Win

Winning with XP accelerator power up for the 100th time

امتیاز: 5 Golden Reels Casino Slots

Power Win
Power Win

Winning with any power up, received from friend for the 10th time

بقیه

امتیاز: 2 Golden Reels Casino Slots

Powered-up
Powered-up

Using up any power up for the 10th time

بقیه

امتیاز: 2 Golden Reels Casino Slots

Round and round
Round and round

1000 spins in Auto Spin mode

بقیه

امتیاز: 2 Golden Reels Casino Slots

Winning Big
Winning Big

Scoring Big Win two times in a row for the first time

بقیه

امتیاز: 5 Golden Reels Casino Slots

Open all the doors
Open all the doors

Unlocking all paylines

امتیاز: 2 Golden Reels Casino Slots

Living Large
Living Large

Winning 100,000 coins in one day for the first time

بقیه

امتیاز: 2 Golden Reels Casino Slots

Lucky lines
Lucky lines

3 winning lines at once for the 5th time

بقیه

امتیاز: 5 Golden Reels Casino Slots

Everyone's favorite
Everyone's favorite

3 friends joined the game

بقیه

امتیاز: 2 Golden Reels Casino Slots

چگونه امتیاز بگیریم

بازی کنید و امتیاز و نشان کسب کنید!

با برنده شدن در بازی ها، علاوه بر دریافت نشانهای افتخار، امتیازهای فعالیت کسب خواهید کرد.

ChiefLordAce

چرا ژتون بخرم؟

  • یک میلیونر مجازی بشوید
  • در بازی های سطح بالا بازی کنید تا با بهترین بازیکنان ما مقابله کنید
  • همان هیجان آشنای کازینو را تجربه کنید
  • لحظات هیجان انگیز و فراموش نشدنی در انتظار شما است

چرا بهتر است عضو وی آی پی بشوم؟

  • VALUE - get 50% extra GameChips with every purchase of at least 100K
  • BLING - show off your new VIP sign for your login and profile
  • RESPECT - show the competition that you are here to win