بشوید ACE!

شناخته شوند. GameDesire برای بازیکنان حرفه ای و وفادار به سایت، سیستم امتیاز دهی خاصی در نظر گرفته شده تا همیشه به عنوان بهترین اعضای سایت

افتخارات

We Are the Champions #2

We Are the Champions #2

امتیاز: 300

Runners-up of GameDesire World Cup 2014

We Are the Champions #3

We Are the Champions #3

امتیاز: 100

Third place at GameDesire World Cup 2014

We Are the Champions #4

We Are the Champions #4

امتیاز: 50

Fourth place at GameDesire World Cup 2014

11 Warriors

11 Warriors

امتیاز: 1000

Top players of GameDesire World Cup 2014

World Footballer of the Year #1

World Footballer of the Year #1

امتیاز: 10000

Golden Champion of Gamedesire World Cup 2014

World Footballer of the Year #2

World Footballer of the Year #2

امتیاز: 5000

Silver Champion of Gamedesire World Cup 2014

World Footballer of the Year #3

World Footballer of the Year #3

امتیاز: 2500

Bronze Champion of Gamedesire World Cup 2014

Pure Skill Masters #1

Pure Skill Masters #1

امتیاز: 500

Most effective team at GameDesire World Cup 2014

Pure Skill Masters #2

Pure Skill Masters #2

امتیاز: 300

Second most effective team at GameDesire World Cup 2014

Pure Skill Masters #3

Pure Skill Masters #3

امتیاز: 100

Third most effective team at GameDesire World Cup 2014

Pure Skill Masters #4

Pure Skill Masters #4

امتیاز: 50

Fourth most effective team at GameDesire World Cup 2014

Campaign Complete

Campaign Complete

امتیاز: 10

Participant of GameDesire World Cup 2014

Glory Moment

Glory Moment

امتیاز: 100

Winner of special tournament at World Cup 2014

True Grit

True Grit

امتیاز: 70

Premium place in the World Cup 2014 special tournament

Heroic Stand

Heroic Stand

امتیاز: 40

Participant of World Cup 2014 special tournament

Treat Bag

Treat Bag

امتیاز: 20

Taking part in Halloween Tournament.

Golden Skull of Mal

Golden Skull of Mal

امتیاز: 70

Premium place in Halloween Tournament.

Dracula's Castle

Dracula's Castle

امتیاز: 1000

First place in Halloween Tournament.

Suited Champion

Suited Champion

امتیاز: 500

Winner of Winter Tournament

Hand Knitted Success

Hand Knitted Success

امتیاز: 50

Premium place in Winter Tournament

Carol singer

Carol singer

امتیاز: 5

Participation in Winter Tournament

Groundhog's Shadow

Groundhog's Shadow

امتیاز: 5

For participation in Groundhog Tournament.

Inner Circle Hat

Inner Circle Hat

امتیاز: 50

For taking premium place in Groundhog Tournament.

Phil just got real

Phil just got real

امتیاز: 500

For winning Groundhog Tournament.

I love Poker #1

I love Poker #1

امتیاز: 5

Participation in Valentine's Day Tournament.

I love Poker #2

I love Poker #2

امتیاز: 50

Taking premium place in Valentine's Day Tournament.

I love Poker #3

I love Poker #3

امتیاز: 500

Winning Valentine's Day Tournament.

Samba Dancer

Samba Dancer

امتیاز: 5

Participation in Carnival Tournament.

Samba Champion

Samba Champion

امتیاز: 50

Taking premium place in Carnival Tournament.

King Momo

King Momo

امتیاز: 500

Winning Carnival Tournament.

Buraco Winner

Buraco Winner

امتیاز: 200

1st Buraco Fechado Tournament Winner

Buraco Finalist

Buraco Finalist

امتیاز: 50

1st Buraco Fechado Tournament Finalist

Buraco: I was there!

Buraco: I was there!

امتیاز: 5

1st Buraco Fechado Tournament Participant

Canasta Winner

Canasta Winner

امتیاز: 200

1st Canasta Tournament Winner.

Canasta Finalist

Canasta Finalist

امتیاز: 50

1st Canasta Tournament Finalist.

Canasta: I took part!

Canasta: I took part!

امتیاز: 5

1st Canasta Tournament Participant.

Social Animal

Social Animal

امتیاز: 25

Active participation in #CommunityFridays weekly event.

Domino Winner

Domino Winner

امتیاز: 200

1st Domino Tournament Winner.

Domino Finalist

Domino Finalist

امتیاز: 50

1st Domino Tournament Finalist.

Domino: I took part!

Domino: I took part!

امتیاز: 5

1st Domino Tournament Participant.

Honey Bunny

Honey Bunny

امتیاز: 20

Taking part in Easter Tournament.

Flower Shower

Flower Shower

امتیاز: 70

Taking premium place in Easter Tournament.

Super Eggster

Super Eggster

امتیاز: 1000

Winning in Easter Torunament.

Throne of Games

Throne of Games

امتیاز: 10000

Poker King.

Spades Crown

Spades Crown

امتیاز: 1000

The winner of 7 Kingdoms Hold'em tournament.

Little Dragon

Little Dragon

امتیاز: 100

Taking premium place in 7 Kingdoms Hold'em tournament.

Blue-eyed Direwolf

Blue-eyed Direwolf

امتیاز: 25

Taking part in 7 Kingdoms Hold'em tournament.

Mysterious Raven

Mysterious Raven

امتیاز: 25

Taking part in 7 Kingdoms Hold'em satellite tournament.

چگونه امتیاز بگیریم

بازی کنید و امتیاز و نشان کسب کنید!

با برنده شدن در بازی ها، علاوه بر دریافت نشانهای افتخار، امتیازهای فعالیت کسب خواهید کرد.

Chief Lord Ace

چرا ژتون بخرم؟

  • یک میلیونر مجازی بشوید
  • در بازی های سطح بالا بازی کنید تا با بهترین بازیکنان ما مقابله کنید
  • همان هیجان آشنای کازینو را تجربه کنید
  • لحظات هیجان انگیز و فراموش نشدنی در انتظار شما است

چرا بهتر است عضو وی آی پی بشوم؟

  • VALUE - get 50% extra GameChips with every purchase of at least 100K
  • BLING - show off your new VIP sign for your login and profile
  • RESPECT - show the competition that you are here to win