پوکر 5 کارتی بسته

51 بازیکنان آنلاین
یک بازی پوکر دوستانه تر، بازی برای سرگرمی!
51 بازیکنان آنلاین
بازی

مقام مسابقات - پوکر

لیگ انتخاب شده: جهانی  
نمایش:
-- Poland Brazil Romania Czech Republic Italy Spain Iran United Kingdom United States Argentina Germany Turkey Mexico Hungary Portugal
بازیکن26٬671
مجموع امتیازات378٬692
position0
متوسط امتیاز برای هر بازیکن14٫20