پوکر 5 کارتی بسته

40 بازیکنان آنلاین
یک بازی پوکر دوستانه تر، بازی برای سرگرمی!
40 بازیکنان آنلاین
بازی

مقام مسابقات - پوکر

لیگ انتخاب شده: Mexico   Mexico
نمایش:
-- Poland Brazil Romania Czech Republic Italy Spain Iran United Kingdom United States Argentina Germany Turkey Mexico Hungary Portugal
# شناسه کاربری کشور عکس کلوپ VIP رتبه بندی
(امتیاز)
مسابقات
(زمانبندی/شروع سریع)
بردها ژتون برده
1 caballeroblue Mexico 49 27/-   6٬000
2 CharlieSan Mexico   6 -/12   28٬000
3 MX_CharweeRipper_AK Mexico   4 1/3   4٬000
4 Hector Hernández Tepatlan Mexico   1 -/2   0
5 olgacia11@hotmail.com Mexico   1 -/11   44٬000
6 5853141389 Mexico   1 1/-   0
7 Andrés M. G Mexico 0 -/4   0
8 »мαя« Mexico 0 -/3   8٬000
9 Ah....R a t @ Mexico   0 -/2   4٬000
10 oeta011 Mexico 0 -/6   20٬000
11 oeta010 Mexico 0 -/6   12٬000
12 kostyk012 Mexico 0 -/6   16٬000
13 kostyk011 Mexico 0 -/2   0
14 kostyk005 Mexico   0 -/1   0
15 kostyk003 Mexico   0 -/1   0
16 kostyk002 Mexico   0 -/1   4٬000
17 Sir Artur13 Mexico   0 -/2   0
18 Nicole Dukei Mexico 0 -/6   2٬000
19 yarlyew Mexico 0 -/6   16٬000
20 VANDANER. Mexico   0 -/2   4٬000
21 puckasch Mexico   0 -/8   8٬000
22 Laralety Mexico 0 -/5   8٬000
23 jjjjjaaaiiim Mexico   0 -/20   22٬000
24 torque_307 Mexico 0 -/4   4٬000
25 Pecadora_100 Mexico   0 -/1   0
26 @lw@_13 Mexico 0 -/4   0
27 {MILAN} Mexico   0 -/4   4٬000