پوکر 5 کارتی بسته

23 بازیکنان آنلاین
یک بازی پوکر دوستانه تر، بازی برای سرگرمی!
23 بازیکنان آنلاین
بازی

مقام مسابقات - پوکر

لیگ انتخاب شده: Portugal   Portugal
نمایش:
-- Poland Brazil Romania Czech Republic Italy Spain Iran United Kingdom United States Argentina Germany Turkey Mexico Hungary Portugal
# شناسه کاربری کشور عکس کلوپ VIP رتبه بندی
(امتیاز)
مسابقات
(زمانبندی/شروع سریع)
بردها ژتون برده
1 blitz007 Portugal 32 1/53   110٬700
2 rodrigo407 Portugal 23 2/8   228٬000
3 Veracosta Costa Portugal 8 6/7   20٬000
4 Polónio Daniel Portugal   6 6/-   0
5 vortex7 Portugal 5 2/2   8٬000
6 saloio Portugal   2 -/6   32٬000
7 andreibula Portugal   1 -/3   12٬000
8 kalimero4121962 Portugal   1 -/7   18٬000
9 Nando Graca Portugal   0 -/2   0
10 Ricardo Timpeira Portugal   0 -/1   0
11 ѵєηυs35 Portugal   0 -/2   0
12 sirbarrilaro 888 Portugal   0 -/1   8٬000
13 sirbarrilaro2 Portugal   0 -/1   0
14 sirbarrilaro1 Portugal   0 -/1   0
15 sirbarrilaro 666 Portugal   0 -/1   0
16 sirbarrilaro thy best Portugal   0 -/1   0
17 sirbarrilaro THE BEST Portugal   0 -/2   0
18 Eject Portugal   0 -/1   8٬000
19 Claudio Mocho Portugal   0 -/1   4٬000
20 linaa7717 Portugal   0 -/1   0
21 Armando Lourenço Portugal   0 -/4   2٬000
22 Ala Akbar Portugal 0 -/1   4٬000
23 papriko Portugal   0 -/1   0
24 ig777nore Portugal   0 -/2   8٬000
25 sofrenildo Portugal   0 -/2   8٬000
26 pókóyó Portugal   0 -/1   4٬000
27 CHANGE LEE Portugal   0 -/2   8٬000
28 Hallelujah Portugal   0 -/1   4٬000
29 Móu Portugal   0 -/5   20٬000
30 Rui Dias @2 Portugal   0 -/4   4٬000