پوکر 5 کارتی بسته

42 بازیکنان آنلاین
یک بازی پوکر دوستانه تر، بازی برای سرگرمی!
42 بازیکنان آنلاین

پوکر 5 کارتی بسته

4.5 (آرا: 143)

About

یکی از قدیمیترین انواع پوکر که در آن هر بازیکن 5 کارت دریافت کرده و در مرحله بعد تعدادی از کارتها را ریخته و کارتهای جدید طلب می کند.

روش بازی پوکر 5 کارتی بسته

  • برای شروع باید تعداد ژتونها را مشخص کنید.
  • کلیک کنید."Fold" و اگر نمی خواهید این دست از بازی را ادامه دهید، روی "Check" اگر هم میخواهید در بازی بمانید و نیازی به بالا بردن شرط نمی بینید، روی "Call"اگر می خواهید در بازی بمانید و شرط را قبول کنید، روی
  • اگر بخواهید میزان شرط را بالا ببرید، بسته به موقعیت بازی، روی Bet یا Raise کلیک کنید.
  • مجموعه ژتونهای شرط بندی شده (Pot) در مرکز میز نمایش داده میشود.