-1-2-3-4-5-6-7-

 
ملحق شده: 2015-08-03
امتیاز175بقیه
مرحله بعد: 
Points needed: 25
آخرین بازی
9 Ball Pool

9 Ball Pool

9 Ball Pool

Experience points0
بردها0 (0%)
بازیهای انجام شده0
Blackball Pool

Blackball Pool

Blackball Pool

Experience points0
بردها0 (0%)
بازیهای انجام شده0
Buraco Fechado STBL

Buraco Fechado STBL

Buraco Fechado STBL

بازیهای انجام شده2
بردها0 (0%)
ژتون برده0
مرحله2
دوره0
Canasta

Canasta

Canasta

بازیهای انجام شده2
بردها0 (0%)
ژتون برده0
مرحله2
دوره0
Pool Live Pro

Pool Live Pro

Pool Live Pro

ژتون برده5٫08میلیون
بردها372 (54.87%)
بازیهای انجام شده678

ایت بال – نوع دیگر

Experience points94٬553
بردها372 (54.87%)
بازیهای انجام شده678

Blackball Pool

Experience points0
بردها0 (0%)
بازیهای انجام شده0

9 Ball Pool

Experience points0
بردها0 (0%)
بازیهای انجام شده0

Snooker Live Pro

Experience points0
بردها0 (0%)
بازیهای انجام شده0
Snooker Live Pro

Snooker Live Pro

Snooker Live Pro

Experience points0
بردها0 (0%)
بازیهای انجام شده0
ایت بال – نوع دیگر

ایت بال – نوع دیگر

ایت بال – نوع دیگر

Pool 8 - small table

رتبه4985.85
بازیهای تمام شده1 (100%)
بازیهای ترک شده0 (0%)
بردها0 (0%)
باختها1 (100%)
دوره-1
ایت بال – نوع دیگر

ایت بال – نوع دیگر

ایت بال – نوع دیگر

Experience points94٬553
بردها372 (54.87%)
بازیهای انجام شده678
پوکر اوماها

پوکر اوماها

پوکر اوماها

بازیهای تمام شده2768
ژتون (برده و باخته)2٫48-میلیون
ژتون برده20٫07میلیون
ژتون باخته22٫55میلیون
پوکر تگزاس هولدم

پوکر تگزاس هولدم

پوکر تگزاس هولدم

بازیهای تمام شده667
ژتون (برده و باخته)1٫68-میلیون
ژتون برده14٫83میلیون
ژتون باخته16٫51میلیون
تای سیاک

تای سیاک

تای سیاک

Thousand

رتبه4912.85
بازیهای تمام شده4 (80%)
بازیهای ترک شده1 (20%)
بردها1 (25%)
باختها3 (75%)
دوره0
تای سیاک

تای سیاک

تای سیاک

بازیهای انجام شده23
بردها8 (34.78%)
ژتون برده43٬700
مرحله6
دوره0
رامی 500

رامی 500

رامی 500

بازیهای انجام شده2
بردها0 (0%)
ژتون برده0
مرحله2
دوره0
رامی با دو دسته کارت.

رامی با دو دسته کارت.

رامی با دو دسته کارت.

بازیهای انجام شده26
بردها8 (30.77%)
ژتون برده3٬425
مرحله6
دوره0
رامی با دو دسته کارت 2009.

رامی با دو دسته کارت 2009.

رامی با دو دسته کارت 2009.

Buraco

رتبه4977.37
بازیهای تمام شده2 (100%)
بازیهای ترک شده0 (0%)
بردها0 (0%)
باختها2 (100%)
دوره-2