Hai Le

 
ملحق شده: 2020-05-30
امتیاز158بقیه
مرحله بعد: 
Points needed: 42
آخرین بازی
بازی با ژتونها در میزهای مختلف
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

16 روز قبل

امتیاز: 2

Sweet Suit
Sweet Suit

برنده شدن در یک دست پوکر با "استریت فلاش"

16 روز قبل

امتیاز: 20 پوکر تگزاس هولدم

بازی با ژتونها در میزهای مختلف
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

20 روز قبل

امتیاز: 1

AK47
AK47

برنده شدن در یک دست پوکر با داشتن آس و شاه در دست.

20 روز قبل

امتیاز: 2 پوکر تگزاس هولدم

Flush Master
Flush Master

10 بار برنده شدن در پوکر با "فلاش - رنگ"

20 روز قبل

امتیاز: 5 پوکر تگزاس هولدم

House Party
House Party

10 بار برنده شدن در پوکر با "فول"

20 روز قبل

امتیاز: 10 پوکر تگزاس هولدم

بازی با ژتونها در میزهای مختلف
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

22 روز قبل

امتیاز: 2

Pokerholic
Pokerholic

بازی در 500 دست پوکر

22 روز قبل

امتیاز: 10 پوکر تگزاس هولدم

بازی با ژتونها در میزهای مختلف
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

24 روز قبل

امتیاز: 1

Three Amigos
Three Amigos

10 بار برنده شدن در یک دست پوکر با "سه تایی"

24 روز قبل

امتیاز: 5 پوکر تگزاس هولدم

Straight to the top
Straight to the top

ده بار برنده شدن در یک دست پوکر با "استریت - ردیف"

24 روز قبل

امتیاز: 5 پوکر تگزاس هولدم

AA+
AA+

برنده شدن در یک دست پوکر با داشتن دو آس در دست.

33 روز قبل

امتیاز: 2 پوکر تگزاس هولدم

First Battle
First Battle

شرکت در اولین تورنمنت پوکر.

35 روز قبل

امتیاز: 2 پوکر تگزاس هولدم

Set Miner
Set Miner

به دست آوردن سه تایی در فلاپ

35 روز قبل

امتیاز: 2 پوکر تگزاس هولدم

بازی با ژتونها در میزهای مختلف
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

36 روز قبل

امتیاز: 1

Big Pot
Big Pot

اولین برد بیش از 25٬000 ژتون

37 روز قبل

امتیاز: 5 پوکر تگزاس هولدم

Richie Rich
Richie Rich

رسیدن موجوری ژتونها به 50٬000 برای اولین بار

37 روز قبل

امتیاز: 5

Pokerholic
Pokerholic

بازی در 100 دست پوکر

37 روز قبل

امتیاز: 5 پوکر تگزاس هولدم

House Party
House Party

برنده شدن در یک دست پوکر با "فول"

37 روز قبل

امتیاز: 5 پوکر تگزاس هولدم

Three Amigos
Three Amigos

برنده شدن در یک دست پوکر با "سه تایی"

37 روز قبل

امتیاز: 2 پوکر تگزاس هولدم

Big Pot
Big Pot

اولین پیروزی در یک دست پوکر با بیش از 5000 ژتون.

37 روز قبل

امتیاز: 2 پوکر تگزاس هولدم

Straight to the top
Straight to the top

اولین بار برنده شدن در یک دست پوکر با "استریت - ردیف"

37 روز قبل

امتیاز: 2 پوکر تگزاس هولدم

Richie Rich
Richie Rich

رسیدن میزان ژتونها به 10٬000 برای اولین بار.

37 روز قبل

امتیاز: 2

Pokerholic
Pokerholic

بازی در 15 دست پوکر.

37 روز قبل

امتیاز: 2 پوکر تگزاس هولدم

DareDevil
DareDevil

پیروزی در اولین دست پوکر که با all in قبل از رو شدن کارتها شروع شود.

38 روز قبل

امتیاز: 2 پوکر تگزاس هولدم

Flush Master
Flush Master

برنده شدن در یک دست پوکر با "فلاش - رنگ"

38 روز قبل

امتیاز: 2 پوکر تگزاس هولدم

First Victory
First Victory

برنده شدن در اولین دست پوکر.

38 روز قبل

امتیاز: 2 پوکر تگزاس هولدم

Welcome to MoneyLand
Welcome to MoneyLand

بازی کردن اولین دست پوکر پس از ثبت نام.

38 روز قبل

امتیاز: 2 پوکر تگزاس هولدم

Poker to go
Poker to go

بازی پوکر روی تبلت

38 روز قبل

امتیاز: 50 پوکر تگزاس هولدم