Rafaellopes

 
ملحق شده: 2014-08-25
امتیاز3بقیه
مرحله بعد: 
Points needed: 197
آخرین بازی
بینگو

بینگو

بینگو
3 روز قبل
Bee Lucky
Bee Lucky

برنده شده در پنج بازی در طی 24 ساعت. در بازی بینگو باید فول هاس را بزنید تا برنده حساب بشوید.

64 روز قبل

امتیاز: 2 بینگو

Bingo Factory
Bingo Factory

بازی در 20 دست بینگو در عرض 24 ساعت

64 روز قبل

امتیاز: 1 بینگو

Chief
Chief

رسیدن به وضعیت Chief

106 روز قبل

Bingo Factory
Bingo Factory

بازی در 20 دست بینگو در عرض 24 ساعت

111 روز قبل

امتیاز: 1 بینگو

Bingo Factory
Bingo Factory

بازی در 20 دست بینگو در عرض 24 ساعت

172 روز قبل

امتیاز: 1 بینگو

B Bingo King
B Bingo King

زدن بینگو در 50 الگوی کوپن متفاوت در بینگو 75

179 روز قبل

امتیاز: 10 بینگو

Bee Lucky
Bee Lucky

برنده شده در پنج بازی در طی 24 ساعت. در بازی بینگو باید فول هاس را بزنید تا برنده حساب بشوید.

186 روز قبل

امتیاز: 2 بینگو

Bingo Factory
Bingo Factory

بازی در 20 دست بینگو در عرض 24 ساعت

187 روز قبل

امتیاز: 1 بینگو

Bee Lucky
Bee Lucky

برنده شده در پنج بازی در طی 24 ساعت. در بازی بینگو باید فول هاس را بزنید تا برنده حساب بشوید.

197 روز قبل

امتیاز: 2 بینگو

Bingo Factory
Bingo Factory

بازی در 20 دست بینگو در عرض 24 ساعت

197 روز قبل

امتیاز: 1 بینگو