S.a.S.i

ملحق شده: 2012-06-01
new begining for me....
امتیاز512بقیه
مرحله بعد: 
Points needed: 488
آخرین بازی
Chief
Chief

رسیدن به وضعیت Chief

9 روز قبل

Me, myself and I
Me, myself and I

تکمیل پروفایل بیشتر از 50% که این امتیاز در ابتدای هر ماه داده می شود.

9 روز قبل

امتیاز: 18

Loyal Player
Loyal Player

بازیکن فعال برای 7 سال

24 روز قبل

امتیاز: 500