S.a.S.i

 
ملحق شده: 2012-06-01
new begining for me....
امتیاز112بقیه
مرحله بعد: 
Points needed: 88
آخرین بازی

اخرین نامه ارنستو چگوارا به معشوقه اش ....

2015-02-11       
اخرین نامه  ارنستو چگوارا به معشوقه اش :476634_D6QGWu2L.jpg
لایق تو کسی نیست جز ان کسی که تو را انتخاب کند. نه امتحان ..
تو را نگاه کند نه اینکه ببیند ..
تو را حس کند نه اینکه لمست کند ..
 تو را بسازد نه اینکه بسوزاند ..
تو را بیاراید نه اینکه بیازارد ..
 تو را بخنداند نه اینکه تو را برنجاند ..
 تو را دوست بدارد و بدارد و بدارد .
ساده زندگی کن. اما ساده عبور نکن از دنیایی که تنها یکبار تجربه اش می کنی
 ساده باز گرد اما هرگز برنگرد به دنیای کسی که به زخم زدنت عادت کرده.حتی اگر شاهرگ حیاتت را در دستانش یافتی !
و همیشه به یاد داشته باش : هیچ کس ارزش شکسته شدن ارزشهایت را ندارد ... و گاهی خودت را زندگی کن ..