S.a.S.i

 
ملحق شده: 2012-06-01
new begining for me....
امتیاز112بقیه
مرحله بعد: 
Points needed: 88
آخرین بازی
پوکر اوماها

پوکر اوماها

پوکر اوماها
1 سال 19 روز قبل

Sting – Shape of My Heart (یه آهنگ به یاد موندنی)

Sting – Shape of My Heart

He deals the cards as a meditation
او با تفکر کارت‌هایش را بازی می‌کند

And those he plays never suspect
در کارت‌های بازی او شک وجود ندارد

He doesnt play for the money he wins
او برای بردن پول بازی نمی‌کند

He doesnt play for the respect
او برای جلب احترام بازی نمی‌کند

He deals the cards to find the answer
او برای رسیدن به یک جواب کارتها را بازی می‌کند

The sacred geometry of chance
محاسبة مقدس احتمالات

The hidden law of probable outcome
قانون پنهانی از نتیجه احتمالی

The numbers lead a dance
اعداد رقصی را در پی دارند

I know that the spades are theswords of a soldier
می‌دانم که پیک شمشیر سرباز است

I know that the clubs are weapons of war
می‌دانم که خاج سلاح جنگ است

I know that diamonds mean money for this art
می‌دانم که خشت به معنی پول برای این هنر است

But thats not the shape of my heart
اما هیچ کدام شکل قلب من نیست

He may play the jack of diamonds
ممکن است سرباز خشت بازی کند

He may lay the queen of spades
شاید بی بی پیک بازی کند

He may conceal a king in his hand
شاید شاهی را در دستش پنهان کند

While the memory of it fades
تا زمانی که از خاطرها برود

I know that the spades are the swords of a soldier
می‌دانم که پیک شمشیر سرباز است

I know that the clubs are weapons of war
می‌دانم که خاج سلاح جنگ است

I know that diamonds mean money for this art
می‌دانم که خشت به معنی پول برای این هنر است

But thats not the shape of my heart
اما هیچ کدام شکل قلب من نیست

thats not the shape
هیچ کدام شکل

shape of my heart
شکل قلب من نیست

And if I told you that I loved you
اگر بگویم که عاشقت بوده‌ام

Youd maybe think theres something wrong
شاید فکر کنی یک چیزی درست در نمی‌آید

Im not a man of too many faces
من مردی با چهره‌های گوناگون نیستم

The mask I wear is one
نقاب من فقط یکی است

Those who speak know nothing
کسایی که حرف می زنند چیزی نمی‌دانند

And find out to their cost
و خودت ارزش آن‌ها را خواهی فهمید

Like those who curse their luck in too many places
مانند کسانی که برای شانس آنها نفرینی را در چندین محل قرار داده‌اند

And those who smile are lost
و کسانی که می خندند گم شده‌اند

I know that the spades are the swords of a soldier
می‌دانم که پیک شمشیر سرباز است

I know that the clubs are weapons of war
می‌دانم که خاج سلاح جنگ است

I know that diamonds mean money for this art
می‌دانم که خشت به معنی پول برای این هنر است

But thats not the shape of my heart
اما هیچ کدام شکل قلب من نیست

Thats not the shape of my heart
هیچ‌کدام شکل قلب من نیست 


دانلود آهنگ