_1978_

وضعیت ارتباط: in a relationship
در جستجوی: تفریح
تاریخ تولد: 1978
ملحق شده: 2014-04-21
امتیاز2٬366بقیه
آخرین بازی

فعالیتهای بازی

پوکر تگزاس هولدم

پوکر تگزاس هولدم

بازیهای تمام شدهژتون برده
2592354٫35میلیون
Tourney Maniac
Bright medal
Bright T-shirt
Poker Rank Freak
Blue T-shirt
تاس بازی

تاس بازی

بردهارتبه
54733824.76

هدیه ها

تعداد هدیه ها: 47

تصاویر

آخرین بازدید از پروفایل

مشاهدات پروفایل: 12892
1 روز قبل
1 روز قبل
1 روز قبل
1 روز قبل
1 روز قبل
1 روز قبل
1 روز قبل
2 روز قبل

دیوار