_1978_

وضعیت ارتباط: in a relationship
در جستجوی: تفریح
تاریخ تولد: 1978
ملحق شده: 2014-04-21
امتیاز3٬246بقیه
آخرین بازی
Bright T-shirt
Bright T-shirt

شرکت در تورنمنت های مخصوص (Special Event)

1 ساعت قبل

امتیاز: 10 پوکر تگزاس هولدم

True Blue
True Blue

برنده شدن در مسابقات پوکر Sit&Go (با حداقل خرید ده هزار ژتون ورودی)

7 ساعت قبل

امتیاز: 1 پوکر تگزاس هولدم

بازی با ژتونها در میزهای مختلف
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

19 ساعت قبل

امتیاز: 10

بازی با ژتونها در میزهای مختلف
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

1 روز قبل

امتیاز: 111

Bright T-shirt
Bright T-shirt

شرکت در تورنمنت های مخصوص (Special Event)

2 روز قبل

امتیاز: 10 پوکر تگزاس هولدم

Tourney Maniac
Tourney Maniac

بازی در 100 تورنمنت در یک ماه. بدون احتساب فری رول و دو نفره ها

2 روز قبل

امتیاز: 20 پوکر تگزاس هولدم

بازی با ژتونها در میزهای مختلف
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

2 روز قبل

امتیاز: 36

شاه خریداران
شاه خریداران

Rebuy king شدن در بازیهای از پیش تعیین شده پوکر.

3 روز قبل

امتیاز: 3 پوکر تگزاس هولدم

Bright T-shirt
Bright T-shirt

شرکت در تورنمنت های مخصوص (Special Event)

3 روز قبل

امتیاز: 10 پوکر تگزاس هولدم

Unbreakable
Unbreakable

ده بار برنده شدن با دو آس در دست. (بدون باخت)

3 روز قبل

امتیاز: 5 پوکر تگزاس هولدم

بازی با ژتونها در میزهای مختلف
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

3 روز قبل

امتیاز: 49

True Blue
True Blue

برنده شدن در مسابقات پوکر Sit&Go (با حداقل خرید ده هزار ژتون ورودی)

4 روز قبل

امتیاز: 1 پوکر تگزاس هولدم

شاه خریداران
شاه خریداران

Rebuy king شدن در بازیهای از پیش تعیین شده پوکر.

4 روز قبل

امتیاز: 3 پوکر تگزاس هولدم

Bright T-shirt
Bright T-shirt

شرکت در تورنمنت های مخصوص (Special Event)

4 روز قبل

امتیاز: 10 پوکر تگزاس هولدم

True Blue
True Blue

برنده شدن در مسابقات پوکر Sit&Go (با حداقل خرید ده هزار ژتون ورودی)

4 روز قبل

امتیاز: 1 پوکر تگزاس هولدم

بازی با ژتونها در میزهای مختلف
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

4 روز قبل

امتیاز: 14

Bright T-shirt
Bright T-shirt

شرکت در تورنمنت های مخصوص (Special Event)

5 روز قبل

امتیاز: 10 پوکر تگزاس هولدم

بازی با ژتونها در میزهای مختلف
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

5 روز قبل

امتیاز: 36

Deep Purple
Deep Purple

برنده شدن در مسابقات از پیش تعیین شده پوکر (Poker events)

6 روز قبل

امتیاز: 10 پوکر تگزاس هولدم

Poker Rank Freak
Poker Rank Freak

هنگامی که در عرض یک ماه بازیکن به مقام حداقل 1000 در رتبه بندی بازیکنان تورنمنت برسد.

6 روز قبل

امتیاز: 20 پوکر تگزاس هولدم

Bright T-shirt
Bright T-shirt

شرکت در تورنمنت های مخصوص (Special Event)

6 روز قبل

امتیاز: 10 پوکر تگزاس هولدم

بازی با ژتونها در میزهای مختلف
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

6 روز قبل

امتیاز: 34

Bright medal
Bright medal

بدست آوردن رتبه های بالا در تورنمنت های مخصوص (Special Event)

7 روز قبل

امتیاز: 50 پوکر تگزاس هولدم

Bright T-shirt
Bright T-shirt

شرکت در تورنمنت های مخصوص (Special Event)

7 روز قبل

امتیاز: 10 پوکر تگزاس هولدم

بازی با ژتونها در میزهای مختلف
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

7 روز قبل

امتیاز: 12

بازی با ژتونها در میزهای مختلف
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

8 روز قبل

امتیاز: 89

Tourney Maniac
Tourney Maniac

بازی در 50 تورنمنت در یک ماه. بدون احتساب فری رول و دو نفره ها

9 روز قبل

امتیاز: 10 پوکر تگزاس هولدم

Bright T-shirt
Bright T-shirt

شرکت در تورنمنت های مخصوص (Special Event)

11 روز قبل

امتیاز: 10 پوکر تگزاس هولدم

Bright medal
Bright medal

بدست آوردن رتبه های بالا در تورنمنت های مخصوص (Special Event)

12 روز قبل

امتیاز: 50 پوکر تگزاس هولدم

Bright T-shirt
Bright T-shirt

شرکت در تورنمنت های مخصوص (Special Event)

12 روز قبل

امتیاز: 10 پوکر تگزاس هولدم

صفحه: 4