andreea99

ملحق شده: 2009-11-21
Orice lucru bun in viata e ilegal, imoral sau ingrasa
امتیاز466بقیه
مرحله بعد: 
Points needed: 534
Chief
Chief

رسیدن به وضعیت Chief

18 روز قبل

Me, myself and I
Me, myself and I

تکمیل پروفایل بیشتر از 50% که این امتیاز در ابتدای هر ماه داده می شود.

19 روز قبل

امتیاز: 20

Games Celebrity
Games Celebrity

تعداد بازدید بالا از پروفایل. این امتیاز در ابتدای هر ماه داده میشود.

19 روز قبل

امتیاز: 10

بازی با ژتونها در میزهای مختلف
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

41 روز قبل

امتیاز: 9

Chief
Chief

رسیدن به وضعیت Chief

49 روز قبل

Me, myself and I
Me, myself and I

تکمیل پروفایل بیشتر از 50% که این امتیاز در ابتدای هر ماه داده می شود.

50 روز قبل

امتیاز: 20

Games Celebrity
Games Celebrity

تعداد بازدید بالا از پروفایل. این امتیاز در ابتدای هر ماه داده میشود.

50 روز قبل

امتیاز: 10

بازی با ژتونها در میزهای مختلف
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

55 روز قبل

امتیاز: 1

بازی با ژتونها در میزهای مختلف
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

56 روز قبل

امتیاز: 1

Bingo Factory
Bingo Factory

بازی در 20 دست بینگو در عرض 24 ساعت

56 روز قبل

امتیاز: 1 بینگو

بازی با ژتونها در میزهای مختلف
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

57 روز قبل

امتیاز: 12

Bingo Factory
Bingo Factory

بازی در 20 دست بینگو در عرض 24 ساعت

57 روز قبل

امتیاز: 1 بینگو

بازی با ژتونها در میزهای مختلف
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

74 روز قبل

امتیاز: 1

بازی با ژتونها در میزهای مختلف
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

75 روز قبل

امتیاز: 327

Bingo Factory
Bingo Factory

بازی در 20 دست بینگو در عرض 24 ساعت

75 روز قبل

امتیاز: 1 بینگو

بازی با ژتونها در میزهای مختلف
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

76 روز قبل

امتیاز: 238

Bee Lucky
Bee Lucky

برنده شده در پنج بازی در طی 24 ساعت. در بازی بینگو باید فول هاس را بزنید تا برنده حساب بشوید.

76 روز قبل

امتیاز: 2 بینگو

Richie Rich
Richie Rich

رسیدن موجوری ژتونها به ده میلیون برای اولین بار

76 روز قبل

امتیاز: 50

Bingo Master
Bingo Master

بدست آوردن 5000 امتیاز در یک ماه

76 روز قبل

امتیاز: 20 بینگو

Bronze Combo
Bronze Combo

زدن حداقل 13 (یا 9 در بینگو 90) شماره در یک کوپن

76 روز قبل

امتیاز: 50 بینگو

Stone Combo
Stone Combo

زدن حداقل 11 (یا 7 در بینگو 90) شماره در یک کوپن

76 روز قبل

امتیاز: 10 بینگو

Bingo Factory
Bingo Factory

بازی در 20 دست بینگو در عرض 24 ساعت

76 روز قبل

امتیاز: 1 بینگو

بازی با ژتونها در میزهای مختلف
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

77 روز قبل

امتیاز: 6

بازی با ژتونها در میزهای مختلف
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

79 روز قبل

امتیاز: 1

Me, myself and I
Me, myself and I

تکمیل پروفایل بیشتر از 50% که این امتیاز در ابتدای هر ماه داده می شود.

80 روز قبل

امتیاز: 20

Games Celebrity
Games Celebrity

تعداد بازدید بالا از پروفایل. این امتیاز در ابتدای هر ماه داده میشود.

80 روز قبل

امتیاز: 10

بازی با ژتونها در میزهای مختلف
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

99 روز قبل

امتیاز: 1

Bingo Factory
Bingo Factory

بازی در 20 دست بینگو در عرض 24 ساعت

108 روز قبل

امتیاز: 1 بینگو

Chief
Chief

رسیدن به وضعیت Chief

110 روز قبل

Me, myself and I
Me, myself and I

تکمیل پروفایل بیشتر از 50% که این امتیاز در ابتدای هر ماه داده می شود.

111 روز قبل

امتیاز: 20

صفحه: 2