davidut2013

 
ملحق شده: 2013-11-10
امتیاز96بقیه
مرحله بعد: 
Points needed: 104
آخرین بازی
بینگو

بینگو

بینگو
11 ساعت قبل
Games Celebrity
x29 Games Celebrity

تعداد بازدید بالا از پروفایل. این امتیاز در ابتدای هر ماه داده میشود.

امتیاز: 290

Chief
x39 Chief

رسیدن به وضعیت Chief

Lord
Lord

رسیدن به وضعیت Lord

Richie Rich
Richie Rich

رسیدن میزان ژتونها به 10٬000 برای اولین بار.

امتیاز: 2

Richie Rich
Richie Rich

رسیدن موجوری ژتونها به 50٬000 برای اولین بار

امتیاز: 5

Richie Rich
Richie Rich

رسیدن موجوری ژتونها به 250٬000 برای اولین بار

امتیاز: 10

Richie Rich
Richie Rich

رسیدن موجوری ژتونها به یک میلیون برای اولین بار

امتیاز: 20

Loyal Player
Loyal Player

بازیکن فعال در یک سال

امتیاز: 20

Loyal Player
Loyal Player

بازیکن فعال برای دوسال

امتیاز: 50

Loyal Player
Loyal Player

بازیکن فعال برای 3 سال

امتیاز: 100

Loyal Player
Loyal Player

بازیکن فعال برای 4 سال

امتیاز: 200

Loyal Player
Loyal Player

بازیکن فعال برای 7 سال

امتیاز: 500

بازی با ژتونها در میزهای مختلف
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

GamesBond
GamesBond

شرکت در بازیهای مختلف.

Me, myself and I
Me, myself and I

تکمیل پروفایل بیشتر از 50% که این امتیاز در ابتدای هر ماه داده می شود.

تست کننده بتا
تست کننده بتا

تست کردن بازیهای نسخه بتا

امتیاز: 50

Bright T-shirt
Bright T-shirt

شرکت در تورنمنت های مخصوص (Special Event)

امتیاز: 10 پوکر تگزاس هولدم

Slots Jackpot
Slots Jackpot

برنده شدن جک پات در بازیهای Slot

امتیاز: 5

آس
آس

رسیدن به وضعیت Ace

Video Poker Jackpot
Video Poker Jackpot

جک پات در ویدئو پوکر

امتیاز: 5

Blackjack Jackpot
Blackjack Jackpot

برنده شدن جک پات در Blackjack

امتیاز: 5

GameDesire Slayer
GameDesire Slayer

بازیکنی که در بازیهای مخصوص کارمندان سایت برنده شود

امتیاز: 20

Richie Rich
Richie Rich

رسیدن موجوری ژتونها به ده میلیون برای اولین بار

امتیاز: 50

Richie Rich
Richie Rich

رسیدن موجوری ژتونها به صد میلیون برای اولین بار

امتیاز: 100

Richie Rich
Richie Rich

رسیدن موجوری ژتونها به یک میلیارد برای اولین بار

امتیاز: 200

Loyal Player
Loyal Player

بازیکن فعال برای 10 سال

امتیاز: 1000

Backgammon Go-getter
Backgammon Go-getter

Reaching rating level 6,000 in Backgammon.

امتیاز: 10

Dice Go-getter
Dice Go-getter

Reaching rating level 6,000 in Dice.

امتیاز: 10

Thousand Go-getter
Thousand Go-getter

Reaching rating level 6,000 in Thousand.

امتیاز: 10

Rummy 500 Go-getter
Rummy 500 Go-getter

Reaching rating level 6,000 in Rummy 500.

امتیاز: 10

Buraco Go-getter
Buraco Go-getter

Reaching rating level 6,000 in Buraco.

امتیاز: 10

Okey Go-getter
Okey Go-getter

Reaching rating level 6,000 in Okey.

امتیاز: 10

WordPlay Go-getter
WordPlay Go-getter

Reaching rating level 6,000 in WordPlay.

امتیاز: 10

WordBox Go-getter
WordBox Go-getter

Reaching rating level 6,000 in WordBox.

امتیاز: 10

Backgammon Go-getter
Backgammon Go-getter

Reaching rating level 7,000 in Backgammon.

امتیاز: 20

Dice Go-getter
Dice Go-getter

Reaching rating level 7,000 in Dice.

امتیاز: 20

Tysiacha Go-getter
Tysiacha Go-getter

Reaching rating level 7,000 in Tysiacha.

امتیاز: 20

Rummy 500 Go-getter
Rummy 500 Go-getter

Reaching rating level 7,000 in Rummy 500.

امتیاز: 20

Buraco Go-getter
Buraco Go-getter

Reaching rating level 7,000 in Buraco.

امتیاز: 20

Okey Go-getter
Okey Go-getter

Reaching rating level 7,000 in Okey.

امتیاز: 20

WordPlay Go-getter
WordPlay Go-getter

Reaching rating level 7,000 in WordPlay.

امتیاز: 20

WordBox Go-getter
WordBox Go-getter

Reaching rating level 7,000 in WordBox.

امتیاز: 20

Go-getter
Go-getter

رسیدن به سطح 6000 برای اولین بار.

امتیاز: 10

Go-getter
Go-getter

رسیدن به سطح 7000 برای اولین بار.

امتیاز: 20

Card wizard
Card wizard

Participation in the Euro Football Rush special tournament.

امتیاز: 75

Silver whistle
Silver whistle

Premium place in the Euro Football Rush special tournament.

امتیاز: 350

Baller
Baller

First place in the Euro Football Rush special tournament.

امتیاز: 6000

Most Valuable Player
Most Valuable Player

Winner of the Euro Football Rush series.

امتیاز: 7500

Club Legend #1
Club Legend #1

TOP 11 team members during 1st week of GameDesire World Cup 2014

امتیاز: 20

Ace Striker #1
Ace Striker #1

TOP 11 players during 1st week of GameDesire World Cup 2014

امتیاز: 30

Club Legend #2
Club Legend #2

TOP 11 team members during 2nd week of GameDesire World Cup 2014

امتیاز: 20

Ace Striker #2
Ace Striker #2

TOP 11 players duri``ng 2nd week of GameDesire World Cup 2014

امتیاز: 30

Club Legend #3
Club Legend #3

TOP 11 team members during 3rd week of GameDesire World Cup 2014

امتیاز: 20

Ace Striker #3
Ace Striker #3

TOP 11 players during 3rd week of GameDesire World Cup 2014

امتیاز: 30

Club Legend #4
Club Legend #4

TOP 11 team members during 4th week of GameDesire World Cup 2014

امتیاز: 20

Ace Striker #4
Ace Striker #4

TOP 11 players during 4th week of GameDesire World Cup 2014

امتیاز: 30

Legendary
Legendary

TOP 11 team members during whole GameDesire World Cup 2014

امتیاز: 100

We Are the Champions #1
We Are the Champions #1

Winner team of GameDesire World Cup 2014

امتیاز: 500

We Are the Champions #2
We Are the Champions #2

Runners-up of GameDesire World Cup 2014

امتیاز: 300

We Are the Champions #3
We Are the Champions #3

Third place at GameDesire World Cup 2014

امتیاز: 100

We Are the Champions #4
We Are the Champions #4

Fourth place at GameDesire World Cup 2014

امتیاز: 50

11 Warriors
11 Warriors

Top players of GameDesire World Cup 2014

امتیاز: 1000

World Footballer of the Year #1
World Footballer of the Year #1

Golden Champion of Gamedesire World Cup 2014

امتیاز: 10000

World Footballer of the Year #2
World Footballer of the Year #2

Silver Champion of Gamedesire World Cup 2014

امتیاز: 5000

World Footballer of the Year #3
World Footballer of the Year #3

Bronze Champion of Gamedesire World Cup 2014

امتیاز: 2500

Pure Skill Masters #1
Pure Skill Masters #1

Most effective team at GameDesire World Cup 2014

امتیاز: 500

Pure Skill Masters #2
Pure Skill Masters #2

Second most effective team at GameDesire World Cup 2014

امتیاز: 300

Pure Skill Masters #3
Pure Skill Masters #3

Third most effective team at GameDesire World Cup 2014

امتیاز: 100

Pure Skill Masters #4
Pure Skill Masters #4

Fourth most effective team at GameDesire World Cup 2014

امتیاز: 50

Campaign Complete
Campaign Complete

Participant of GameDesire World Cup 2014

امتیاز: 10

Glory Moment
Glory Moment

Winner of special tournament at World Cup 2014

امتیاز: 100

True Grit
True Grit

Premium place in the World Cup 2014 special tournament

امتیاز: 70

Heroic Stand
Heroic Stand

Participant of World Cup 2014 special tournament

امتیاز: 40

Treat Bag
Treat Bag

Taking part in Halloween Tournament.

امتیاز: 20

Golden Skull of Mal
Golden Skull of Mal

Premium place in Halloween Tournament.

امتیاز: 70

Dracula's Castle
Dracula's Castle

First place in Halloween Tournament.

امتیاز: 1000

Suited Champion
Suited Champion

Winner of Winter Tournament

امتیاز: 500

Hand Knitted Success
Hand Knitted Success

Premium place in Winter Tournament

امتیاز: 50

Carol singer
Carol singer

Participation in Winter Tournament

امتیاز: 5

Groundhog's Shadow
Groundhog's Shadow

For participation in Groundhog Tournament.

امتیاز: 5

Inner Circle Hat
Inner Circle Hat

For taking premium place in Groundhog Tournament.

امتیاز: 50

Phil just got real
Phil just got real

For winning Groundhog Tournament.

امتیاز: 500

I love Poker #1
I love Poker #1

Participation in Valentine's Day Tournament.

امتیاز: 5

I love Poker #2
I love Poker #2

Taking premium place in Valentine's Day Tournament.

امتیاز: 50

I love Poker #3
I love Poker #3

Winning Valentine's Day Tournament.

امتیاز: 500

Samba Dancer
Samba Dancer

Participation in Carnival Tournament.

امتیاز: 5

Samba Champion
Samba Champion

Taking premium place in Carnival Tournament.

امتیاز: 50

King Momo
King Momo

Winning Carnival Tournament.

امتیاز: 500

Buraco Winner
Buraco Winner

1st Buraco Fechado Tournament Winner

امتیاز: 200

Buraco Finalist
Buraco Finalist

1st Buraco Fechado Tournament Finalist

امتیاز: 50

Buraco: I was there!
Buraco: I was there!

1st Buraco Fechado Tournament Participant

امتیاز: 5

Canasta Winner
Canasta Winner

1st Canasta Tournament Winner.

امتیاز: 200

Canasta Finalist
Canasta Finalist

1st Canasta Tournament Finalist.

امتیاز: 50

Canasta: I took part!
Canasta: I took part!

1st Canasta Tournament Participant.

امتیاز: 5

Social Animal
Social Animal

Active participation in #CommunityFridays weekly event.

امتیاز: 25

Domino Winner
Domino Winner

1st Domino Tournament Winner.

امتیاز: 200

Domino Finalist
Domino Finalist

1st Domino Tournament Finalist.

امتیاز: 50

Domino: I took part!
Domino: I took part!

1st Domino Tournament Participant.

امتیاز: 5

Honey Bunny
Honey Bunny

Taking part in Easter Tournament.

امتیاز: 20

Flower Shower
Flower Shower

Taking premium place in Easter Tournament.

امتیاز: 70

Super Eggster
Super Eggster

Winning in Easter Torunament.

امتیاز: 1000

Throne of Games
Throne of Games

Poker King.

امتیاز: 10000

Spades Crown
Spades Crown

The winner of 7 Kingdoms Hold'em tournament.

امتیاز: 1000

Little Dragon
Little Dragon

Taking premium place in 7 Kingdoms Hold'em tournament.

امتیاز: 100

Blue-eyed Direwolf
Blue-eyed Direwolf

Taking part in 7 Kingdoms Hold'em tournament.

امتیاز: 25

Mysterious Raven
Mysterious Raven

Taking part in 7 Kingdoms Hold'em satellite tournament.

امتیاز: 25

Super Ball
Super Ball

Taking part in GameDesire Cup tournament.

امتیاز: 15

Goalkeeper Gloves
Goalkeeper Gloves

Taking premium place in GameDesire Cup tournament.

امتیاز: 75

GameDesire Cup
GameDesire Cup

The winner of GameDesire Cup tournament.

امتیاز: 2018

Crocodile
Crocodile

The winner of Animal Crew tournament.

امتیاز: 1000

Otter
Otter

Taking premium place in Animal Crew tournament.

امتیاز: 150

Alpaca
Alpaca

Taking part in Animal Crew tournament.

امتیاز: 15

First Aid EGG
First Aid EGG

Taking part in EGG Tournament.

امتیاز: 15

Rocky
Rocky

Taking premium place in EGG Tournament.

امتیاز: 150

Super-EGG
Super-EGG

The winner of EGG Tournament.

امتیاز: 1000

Backhat
Backhat

The winner of Battle Royale Flush tournament.

امتیاز: 10

Playing Dino
Playing Dino

Taking part in Baby Dino Tournament.

امتیاز: 15

Egg Dino
Egg Dino

Taking premium place in Baby Dino Tournament.

امتیاز: 150

Baby Dino
Baby Dino

The winner of Baby Dino Tournament.

امتیاز: 1000

Ice Ball
Ice Ball

Taking part in football tournament.

امتیاز: 15

Power Ball
Power Ball

Taking a premium place in football tournament.

امتیاز: 150

Fire Ball
Fire Ball

The winner of football tournament.

امتیاز: 1000

Sagittarius
Sagittarius

Taking part in Zodiac tournament.

امتیاز: 15

Aquarius
Aquarius

Taking a premium place in Zodiac tournament.

امتیاز: 150

Pisces
Pisces

The winner of Zodiac tournament.

امتیاز: 1000

Pinata
Pinata

Taking part in Birthday Celebration tournament.

امتیاز: 15

Blue Pinata
Blue Pinata

Taking premium place in Birthday Celebration tournament.

امتیاز: 150

Gold Pinata
Gold Pinata

The winner of Birthday Celebration tournament.

امتیاز: 1000

Pharaoh's warrior
Pharaoh's warrior

The winner of Halloween tournament.

امتیاز: 1000

Prince Dracula
Prince Dracula

Taking premium place in Halloween tournament.

امتیاز: 150

Gloomy Skull
Gloomy Skull

Taking part in Halloween tournament.

امتیاز: 15

Bronze Egyptian Pride
Bronze Egyptian Pride

Taking part in Egyptian tournament.

امتیاز: 15

Silver Egyptian Pride
Silver Egyptian Pride

Taking premium place in Egyptian tournament.

امتیاز: 150

Gold Egyptian Pride
Gold Egyptian Pride

The winner of Egyptian tournament.

امتیاز: 1000

Golden Snowflake
Golden Snowflake

The winner of Santa Claus tournament.

امتیاز: 1000

Silver Snowflake
Silver Snowflake

Taking premium place in Santa Claus tournament.

امتیاز: 150

Bronze Snowflake
Bronze Snowflake

Taking part in Santa Claus tournament.

امتیاز: 15

Green Volcano
Green Volcano

Taking part in Volcanic Thirteen tournament.

امتیاز: 15

Red Volcano
Red Volcano

Taking premium place in Volcanic Thirteen tournament.

امتیاز: 150

Golden Volcano
Golden Volcano

The winner of Volcanic Thirteen tournament.

امتیاز: 1000

Virus Slayer
Virus Slayer

Took part in "#StayHome" action and contributed to the fight against the CoronaVirus!

امتیاز: 2

I'm a Vaccine!
I'm a Vaccine!

Persistently took part in the "#StayHome" action and strongly contributed to the fight against the CoronaVirus!

امتیاز: 5