davod12

 
ملحق شده: 2011-05-11
زندگی عشقی پر مخاطره است، گاه باید قمارش کرد........
امتیاز164بقیه
مرحله بعد: 
Points needed: 36
آخرین بازی

همه با هم همصدا ما امسال آجیل نمیخریم!!!

2013-02-16       
مـــــــــــــا امســــــــــــال آجیــــــــــــــل نمی خریـــــــــــــــــم

 

وقتی پسته میشه کیلویی 60هزار تومان اون هم تازه بهمن ماه،

یعنی باید مقدار زیادی از هزینه ی سال جدیدمون رو توی گرونی بابت خرید آجیل پرداخت کنیم


خواهشا برای در معذوریت قرار نگرفتن اکثر مردم که با توجه به گرونیها

در وضعیت خوبی قرار ندارند شما هم با ما هم صدا شوید!!!