hakhamanesh

 
ملحق شده: 2009-01-16
امتیاز80بقیه
مرحله بعد: 
Points needed: 120
آخرین بازی

فعالیتهای بازی

پوکر تگزاس هولدم

پوکر تگزاس هولدم

بازیهای تمام شدهژتون برده
334906٫36 میلیارد
True Blue
Deep Purple
جک پات پوکر
شاه خریداران
Blue T-shirt

هدیه ها

تعداد هدیه ها: 15

تصاویر

آخرین بازدید از پروفایل

مشاهدات پروفایل: 1479
14 روز قبل
28 روز قبل
39 روز قبل
47 روز قبل
50 روز قبل
55 روز قبل
66 روز قبل