jagodka2259

 
ملحق شده: 2010-06-01
jagodka2259
امتیاز37بقیه
مرحله بعد: 
Points needed: 163
آخرین بازی
بینگو

بینگو

بینگو
35 روز قبل

فعالیتهای بازی

ماجونگ

ماجونگ

بازیهای تمام شدهبهترین نتیجه
8350
Enter the temple
Mahjong addict
Mahjong addict
Mahjong addict
Cleaner
بینگو

بینگو

بازیهای تمام شدهژتون برده
26011٫02میلیون
جک پات بینگو
Bingo Lover
Bingo Lover
Bingo Lover
Bingo Lover

هدیه ها

تعداد هدیه ها: 16

تصاویر

آلبومهای دیگر: bandi

آخرین بازدید از پروفایل

مشاهدات پروفایل: 1538
35 روز قبل
56 روز قبل
56 روز قبل
56 روز قبل
56 روز قبل
56 روز قبل
123 روز قبل

دیوار