mehran180

 
ملحق شده: 2008-12-16
دل که رنجید از کسی , خرسند کردن مشکل است . شیشه یشکسته را پیوند کردن مشکل است . حرف ناهموار را هموار کردن مشکلتر است .
امتیاز56بقیه
مرحله بعد: 
Points needed: 144
آخرین بازی

زندگی

2013-02-04       

زندگی پنجره ای باز به دنیای وجود ,

تا که این پنجره باز است , جهانی با ماست ...

آسمان , نور , خدا , عشق , سعادت با ماست ...

فرصت بازی این پنجره را دریابیم

در نبندیم به این نور , در نبندیم به آرامش پر مهر نسیم ,

پرده از ساحت دل برگیریم ,

رو به این پنجره تا صبح سلامی بکنیم ...

زندگی خاطره آمدن و رفتن ماست , 

قدر این خاطره را دریابیم .

پاینده باشید