sajad_RoyaL_Poker2

 
ملحق شده: 2012-09-20
why so serious?
امتیاز116بقیه
مرحله بعد: 
Points needed: 84
بازی با ژتونها در میزهای مختلف
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

14 روز قبل

امتیاز: 5

Bingo Factory
Bingo Factory

بازی در 20 دست بینگو در عرض 24 ساعت

15 روز قبل

امتیاز: 1 بینگو

Me, myself and I
Me, myself and I

تکمیل پروفایل بیشتر از 50% که این امتیاز در ابتدای هر ماه داده می شود.

19 روز قبل

امتیاز: 20

بازی با ژتونها در میزهای مختلف
بازی با ژتونها در میزهای مختلف

بازی با ژتونها در میزهای مختلف.

21 روز قبل

امتیاز: 3

Bingo to go
Bingo to go

بازی بینگو روی تبلت

33 روز قبل

امتیاز: 50 بینگو