1000 HD

107 online
Be first to reach 1000 points to claim victory!
107 online
Play Now

Ranking

# Photo Login Country VIP club R GC GA W L S
1 M.ysh Poland   8108.29 52750 365 37545 15205 3
2 wil184 6879.40 1023 414 739 284 1
3
Jerzy2802 Poland   6717.66 9989 113 6849 3140 -3
4 Coligooo Sri Lanka   6523.29 2012 1 1663 349 1
5 jaromir1505 Poland   6345.54 1669 31 1302 367 5
6
zbigniew4111 Poland   6314.97 928 3 697 231 -1
7 magdamm12123 Poland   6175.16 253 1 243 10 15
8 krystof66 Poland 6099.12 1036 8 744 292 1
9
Elżbieta Kania2 Poland   6039.96 3833 47 2204 1629 -1
10 PYZA123456 Poland 6025.31 2229 137 1461 768 5
11 benita21 Poland   6017.09 4762 190 2768 1994 1
12
e_milkaaa   6015.81 2719 5 2058 661 -1
13 владимирович иванов Russia   6007.23 273 5 195 78 0
14
gkmgdz Poland 6004.17 1469 5 1021 448 1
15
grazka7   5931.27 5988 11 4653 1335 2
16 Pawell27 Poland   5924.60 2238 99 1575 663 -1
17
kazik1503 Poland   5905.49 8555 48 6172 2383 -2
18
pasbel Poland   5792.47 1463 7 924 539 1
19
MARGARETKA27 Poland   5767.97 2066 13 1394 672 -1
20 marek4126   5736.89 1165 4 793 372 -1
21 igor85 Lithuania   5705.14 176 0 140 36 10
22 Marcinek23456 Poland   5701.64 641 6 463 178 -1
23 krzysiek2303 Poland 5692.88 2880 30 1947 933 2
24
*spioch*   5691.39 392 6 237 155 -3
25
jan1955   5679.50 3744 41 2638 1106 -3
26 robert021975 Poland   5669.47 283 5 233 50 -2
27
swieczka1234 Poland 5633.33 5778 51 4310 1468 6
28 Audi_100 Poland   5629.34 5226 141 3440 1786 2
29
diana520 5621.54 1414 18 818 596 3
30 szwajka Ireland   5621.13 815 12 501 314 0