פוקר אומהה

239 online
Twice the cards, twice the action!
239 online

פוקר אומהה

4.5 (votes: 362)

אודות

במשחק הפוקר Omaha High, בעת פתיחת הקלפים, על כל שחקן להשתמש בשניים מתוך ארבעת קלפי הכיס שלו ולשלבם בשלושה קלפי לוח בדיוק.

Play Poker
like never before

Make the best 5 card hand using 2 of your 4 hole cards and 3 of the 5 community cards.

New strategies
and possibilities

More cards means better hands and more complex strategy. There’s a reason why many players find Omaha more satisfying than Hold’em.

True
multiplayer

Challenge your friends or play with thousands of opponents from all over the world.

Fun, informative and addicting

A great way to learn this complex and interesting game.


איך לשחק פוקר אומהה

  • At start You must choose number of chips to play. You can purchase desired amount of chips at any time during the game.
  • If You want fold click "Fold", check - "Check". In special situations You can stay in game by clicking "Call".
  • If You want bet/raise You can accept the lowest bid or change it by slider or choose the requested bid from a list.
  • Chips in pot are visible on center under table.