המדיניות שלנו בנושא רמאות והתנהגות לא נאותה.

כדי להבטיח סביבת משחק בטוחה ונעימה, GameDesire מספקת את אמצעי הבטיחות שנועדו למנוע רמאות והתנהגות לא נאותה.
 • מסנן אוטומטי מנסה להסיר את כל המילים הגסות,
 • קוד תוכנה מיוחד משתיק באופן אוטומטי שחקנים צעקניים ופטפטנים,
 • תוספי התוכנה של המשחקים שלמו מוגנים, ואנו מסוגלים לעלות כל ניסיון לשנות את קוד התוכנה שלהם.
 • חלק מהמשחקים מודיעים למשתמשים על שחקנים המשחקים שני משחקים בו-זמנית.
 • חלק מהמשחקים מודיעים למשתמשים על כל מעבר של יריביהם לתוכניות אחרות במהלך המשחק.
 • במשחקי מדורגים, אנו מטילים קנס (על-ידי הפחתת הדירוג) על שחקנים שאינם מסיימים את המשחק,
 • חלק מהמשחקים מתנהלים בפיקוח מנהלים המסייעים לאתר אנשים שמנסים לרמות. מנהלי המשחק יכולים להשתיק שחקנים ולהרחיק אותם מחדרי המשחק או משולחנות המשחק.
 • במקרה של משחקים מרובי שחקנים, אנו לא מרשים לשחק במחשב אחד תוך שימוש בשני כינויים בו-זמנית.
 • במקרה של משחקים מרובי שחקנים, אנו מודיעים למשמשים כאשר שני שחקנים או יותר מתחברים לאותו שולחן מאותה רשת מקומית.
 • מתבצע רישום של תוצאות המשחקים הנערכים באתר שלנו. אנו בוחנים את התוצאות ומבצעים ניתוחים סטטיסטיים כדי לאתר רמאים,
 • אנו שומרים את יומני השיחות של השחקנים לצורכי מעקב ובדיקה לפי הצורך.

Why to buy GameChips?

 • become a virtual millionaire
 • play at high stakes to compete with the best players
 • feel the casino excitement
 • more unforgettable impressions are guaranteed

Why to become a VIP?

 • VALUE - get 50% extra GameChips with every purchase of at least 100K
 • BLING - show off your new VIP sign for your login and profile
 • RESPECT - show the competition that you are here to win